วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ผมขอแนะนำเลยนะครับ: เว็บที่ 1: http://tinyurl.com/3bskj เป็นบทสนทนา ซึ่งมี 5 ระดับให้เราเลือกฝึก ตั้งแต่ง่ายไปหายาก, ให้คลิกเลือกระดับที่ต้องการฝึก, ถ้าเราคลิกเข้าไปเรื่อยๆ และพบคำว่า “Click for Audio”, ให้คลิกขวาที่นี่ และคลิก Save Target As –(ตรงนี้สำคัญนะครับ อย่าเผลอไปคลิกซ้ายที่คำว่า Click for Audio) , หาที่ save ในเครื่อง, ที่หน้าข้อความ “Close this dialog box when download completes” นั้นให้ติ๊กเอาเครื่องหมาย / ออกซะ, เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็คลิก open เพื่อเปิดฟังได้, และฝึกพูดตามเสียงของเขา, สำหรับน้อง ๆ ตรงนี้สำคัญนะ ถ้าฟังเฉยๆ ไม่ฝึกพูดตาม ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากเว็บนี้, เว็บนี้มีประโยคสนทนาพื้นฐานให้เราฝึกพูดมากพอสมควรทีเดียว น่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ ครับ Homepage ของเว็บนี้คือ http://tinyurl.com/365zh ถ้ามีเวลาก็ขอเชิญเข้าไปศึกษาเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง เว็บที่ 2: Everyday English in Conversation (1)ที่คอลัมน์ซ้ายมือมีสถานการณ์ต่าง ๆในการสนทนา, คลิกเรื่องที่จะฟัง , (2)คลิกคำว่า “GO” เพื่อฟังเรื่องย่อย, (3)เมื่อเข้าไปในเรื่องย่อยนั้นแล้ว (3.1)ถ้าต้องการฟังทีละประโยค ให้คลิกที่สัญลักษณ์รูปลำโพงท้ายประโยค (3.2)ถ้าต้องการฟังทั้งหมด ให้คลิกที่ภาพหน้าคำว่า “Hear the whole conversation” ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้านั้น, audio ของเว็บนี้จะเร็วกว่าเว็บที่ 1 แต่ก็เป็นความเร็วตามธรรมชาติที่เขาพูดกัน, ฝึกพูดตามและจำไปใช้ได้ครับ http://www.focusenglish.com/dialogues/conversation.html ส่วนเว็บอื่น ๆ ที่แนะนำข้างล่างนี้ แม้บางเว็บจะไม่มี Audio ให้เราฟัง แต่วลีหรือประโยคที่ใช้ไว้ก็น่าฝึกพูดและจำให้ได้ 3. http://tinyurl.com/2krxx มี Useful Phrases for Conversation ทั้งหมด 18 หัวข้อ น่าอ่านและจำไปใช้พูด 4. http://www.hio.ft.hanze.nl/thar/idteleph.htm มีสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในการพูดโทรศัพท์ 5. Particles in Conversation Questions 1 – 7 (มี test เกี่ยวกับการใช้ preposition ในบทสนทนา) http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle.html http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle2.html http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle3.html http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle4.html http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle5.html http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle6.html http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle7.html 6. เป็น Vocabulary, Talks ที่ใช้ในหัวข้อต่าง ๆ, เลือกคลิกที่คอลัมน์ซ้ายมือครับ http://www.englisch-hilfen.de/en/words/conversation.htm 7. Informal English Vocabulary A- M: http://www.englisch-hilfen.de/en/words/informal1.htm N-Z: http://www.englisch-hilfen.de/en/words/informal2.htm 8. คลิกเพื่อฟัง-พิมพ์ตามที่ได้ยิน-และเช็กคำตอบ http://www.evgschool.org/ESL_clothes.htm http://eleaston.com/aap/v/red-qz-cond.html http://eleaston.com/aap/v/red-quiz.html http://eleaston.com/aap/c/sl-qz-th.html 9. เรียนบทสนทนา Basic English Conversation program - learn Basic English Conversation http://internationaleflcafe.com/bec.htm (ตรง XXX ให้คลิกทุก X เลยครับ) Spoken English Conversation program - learn how to use English reductions, idioms and slang http://internationaleflcafe.com/sec.htm (ตรง XXX ให้คลิกทุก X เลยครับ) 10. American English Pronunciation http://eleaston.com/pronunciation/ (Homepage คือ: http://eleaston.com/ ) 11. ขอแถม ฟังเขาอ่านนิทานอีสป, มี script ให้อ่านตามด้วย http://www.repeatafterus.com/reader.php?r=Ellie%20Wen 6 เรื่อง http://www.repeatafterus.com/title.php?i=4639 1 เรื่อง http://tinyurl.com/2fad9 4 เรื่อง อ่านนิทานจีนโบราณ (Ancient Chinese stories) 16 เรื่อง: http://www.englishdaily626.com/stories.php

อ่านเรื่องสั้น / นิยาย / วรรณคดีภาษาอังกฤษที่แปลจากภาษาไทย อาจจะน่าสนใจกว่าการอ่านข่าวหรือบทความ ยิ่งถ้าผู้แปลแปลได้ดี ยิ่งทำให้ชวนอ่านขึ้นไปอีกหลายเท่า หรือถ้าเราเคยอ่านต้นฉบับภาษาไทยมาก่อน จะยิ่งทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างรวดเร็วและน่าเร้าใจ และวันนี้ผมก็มีเว็บที่ว่ามาแนะนำ Homepage คือ http://tinyurl.com/3x99k ในนี้มีหลายลิงค์ให้อ่าน ผมขอดึงมาเล่าเฉพาะบางลิงค์ข้างล่างนี้ครับ http://tinyurl.com/39d6a เรื่องสั้น 10 เรื่อง มีภาษาไทยให้อ่านพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ หลายเรื่องมีเสียงอ่านภาษาไทยด้วย http://www.thaifiction.com/english/list.html อ่านนิยาย/เรื่องสั้นของไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ 20 เรื่อง เช่น เรื่องปีศาจ คำพิพากษา จันดารา และอื่น ๆ ที่ดัง ๆ ทั้งนั้น อยากจะพูดว่า เว็บนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ http://www.geocities.com/thailiterature/ อ่านวรรณคดีคลาสสิกไทยหลายเรื่อง http://www.geocities.com/tthida/ อ่านประวัติและงานของสุนทรภู่ เป็นภาษาไทย http://members.tripod.com/sakchaip/bookworm/sunthorn/ อ่านประวัติสุนทรภู่ และเรื่องย่อพระอภัยมณีเป็นภาษาอังกฤษ http://www.anu.edu.au/asianstudies/publications/wetsandon.html อ่านเวสสันดรชาดก ฉบับภาษาอังกฤษ Translated by John Crocker แห่ง Faculty of Asian Studies, Australian National University http://tinyurl.com/2fvj6 อ่านรามเกียรติ์ภาคภาษาอังกฤษ มีเสียงอ่านโคลงเป็นภาษาไทยด้วย

ช่วยพัฒนาศัพท์ และเราเล่นได้ไม่น่าเบื่อ (Homepage: http://tinyurl.com/2dk9t ) ผมขอดึงมาเฉพาะบางลิงค์ที่ผมชอบ ถ้าท่านมีเวลาก็เข้าไปสำรวจนะครับ อาจมีลิงค์อื่นที่ท่านสนในยิ่งกว่านี้ มีภาพนกสวยๆและทดสอบชื่อนก http://english-zone.com/vocab/birds/birdies.html ตารางกริยา 3 ช่องที่ไม่ได้ผันโดยเติม -ed (Irregular Verb Chart) http://www.english-zone.com/verbs/verbchrt.html Words of Love - A Valentine´s Vocabulary http://www.english-zone.com/holidays/val-words.html AMERICAN ENGLISH - BRITISH ENGLISH ตารางเปรียบเทียบคำที่อเมริกันและอังกฤษใช้ต่างกัน http://www.english-zone.com/vocab/ae-be.html CAREER VOCABULARY คำที่แสดงอาชีพต่าง ๆ http://www.english-zone.com/vocab/jobs.html เรื่อง การใช้preposition ควบกับศัพท์อื่นเป็นปัญหาสำหรับคนไทยเรา เพราะไม่มีทางอื่นนอกจากจำให้ได้อย่างเดียว แต่ หลายลิงค์ข้างล่างนี้มีแบบฝึกหัด, Dictionary, Vocab list และอื่นๆ ที่จะช่วยให้การจำง่ายขึ้น และสนุกที่จะจำ http://www.english-zone.com/preps/preps.php http://www.gsu.edu/~wwwesl/egw/verprep.htm http://www.english.sk.com.br/sk-pdv.html http://www.smic.be/smic5022/add%20a%20preposition%20(1).htm คลิก New exercise on prepositions ที่บรรทัดสุดท้ายเพื่อทำเพิ่มเติม Phrasal Verb Dictionary http://www.englishpage.com/prepositions/phrasaldictionary.html Collocation http://esl.about.com/library/vocabulary/blcollocation_5.htm ใน Internet มีเว็บที่เขารวม dictionary พร้อมใช้หลาย ๆ ยี่ห้อไว้ด้วยกันในหน้าเดียว บริการพวกนี้น่าสนใจนะครับ มีดิก 4 ยี่ห้อ คือ:Longman, Babylon, Merriam-Webster, Onelook http://www.elckiev.org/dictionary/dictionary_en.php มี 1.The Currency Exchange Calculator, 2. Translators (Babylon, Altavista), 3. Merriam-Webster(Dictionary & Thesaurus), 4.crosswordbuddy(??ee?), และ 5.เครื่องคิดเลข http://www.landofsurfandbeer.com/tools.php มี 10 อย่างให้เลือกใช้ คือ: 1. Specialty Search Engines, Databases, & Directories 2. Info Please Encyclopedia 3. Colombia Encyclopedia 4. Discovery Channels 5. MSN Encarta Encyclopedia 6. Bartely Encyclopedia 7. Internet Public Library Ready Reference Collection 8. Biographic Search 9. FIND IT IN THE DICTIONARY !! (Onelook.com), และ 10.search บทความจาก Magazine ประเภทต่าง ๆ http://www.sultan.org/enc/

แนะนำ TOEIC หรือTest of English for International Communication http://exams.englishclub.com/toeic.htm อธิบายโครงสร้างของข้อสอบ TOEIC ซึ่งมีทั้งหมด 7 part http://tinyurl.com/283bh ข้อแนะนำ 20 ข้อในการไปสอบ TOEIC (20 Helpful TOEIC Tips) http://exams.englishclub.com/toeic_tips.htm http://www.english-test.net/ ให้คลิกเลือกทำ Incomplete Sentences หรือ Expression & Errors in Sentences โดยในแต่ละบทที่ทำ ถ้าไม่ต้องการทำภายในกำหนดเวลาก็คลิกที่ Stop – timer http://www.1-language.com/toeic/index.htm http://www.faceweb.okanagan.bc.ca/toeic/ (ดีมาก) http://ilc2.doshisha.ac.jp/users/kkitao/class/material/quiz/#toeic http://www.4tests.com/exams/examdetail.asp?eid=74 http://eleaston.com/standtestqz.html #toeic http://tinyurl.com/2c6ot เว็บนี้เขาบอกว่า เขาให้เราลองทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง เหมือนเข้าไปนั่งในห้องสอบจริง ๆ แต่ต้องลงทะเบียนก่อน (ผมเองลงทะเบียนไม่สำเร็จ ใครทำได้ช่วยเขียนมาบอกหน่อยครับ) ขอแนะนำ dictionary และ encyclopedia ที่ผมเพิ่งได้มาครับ http://www.thefreedictionary.com/ http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Main+Page

สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ หลากหลายรูปแบบ มีผู้แสดง และมีผลกระทบต่อเราไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ผมหามาเพื่อให้ท่านทดลองฟังข้างล่างนี้ครับ ข่าวประจำสัปดาห์ BBC: http://tinyurl.com/2jcqe ที่คอลัมน์ซ้ายมือใต้คำว่า WEEKLY NEWS SCRIPTS & AUDIO ให้เลือกคลิกช่วงเวลาของข่าวที่ต้องการฟัง และคลิกเลือกอ่าน script ที่ตรงกับ Audio นั้น, ซึ่งมีอยู่เพียง 2 ช่วงเวลา ที่มีทั้ง Audio ให้ฟัง และ Script ให้อ่าน คือ 08.00 น. กับ 18.00 น. (ความเร็วของการอ่านข่าวปกติ) http://www.nhk.or.jp/daily/english ที่คอลัมน์ขวามือ ถ้าต้องการอ่านข่าวใดให้คลิกที่ข่าวนั้น (มีอยู่ประมาณ 10 กว่าข่าว), จะปรากฏ script ขึ้นที่คอลัมน์ซ้ายมือให้เราอ่าน, หลังจากนี้ ให้คลิกที่ไอคอน VIDEOเพื่อฟังข่าวชิ้นนั้น + ถ้าท่าน Select language(English) และคลิกไอคอน Radio news จะมีสรุปข่าว World news ให้ท่านฟังประมาณ 10 นาที (แต่ไม่มี script ตรงๆสำหรับข่าว 10 นาทีนี้ครับ) Specialized English: http://specialized.english.net/home.htm ผมชอบเว็บนี้ตรงที่ มีคนอ่านคู่เป็นชายและหญิง และอ่านช้าฟังไม่เหนื่อย ข่าว/บทความ VOA: http://www.manythings.org/voa/scripts/ เว็บนี้มีไฟล์เสียงของข่าว/บทความของสำนักข่าว VOA ตั้งแต่ ปัจจุบัน - April 2000 ถ้าต้องการฟังเสียงประกอบการอ่าน Script นี้ ก็ให้ดาวน์โหลดไฟล์ Real Player หรือ MP3 ซึ่งอยู่บรรทัดสุดท้าย ของข่าวชิ้นนั้น ๆ เว็บนี้เป็นข่าวอ่านช้า ๆ ข่าว/บทความ VOA: http://language.chinadaily.com.cn/dialogue/voa/special.html คลิกที่ไอคอนรูปลำโพงเพื่อฟัง, คลิกที่คำว่า Full Script เพื่ออ่าน สังเกตว่าข่าวจะเรียงจากปัจจุบันไปอดีต เว็บนี้เป็นข่าวอ่านช้า ๆ http://speechbot.research.compaq.com/ ที่เว็บนี้มีไฟล์เสียงให้เราฟังทั้งหมด 17,517 ชั่วโมง ท่านสามารถหาเรื่องที่อยากฟัง โดยพิมพ์ key word ที่ช่อง Search for,หรือท่านจะคลิกเลือกตาม directory ข้างล่าง/ที่ Topics:, คลิกเลือกวันที่ Dates:, ที่เว็บนี้เขามี script ทุกคำของไฟล์เสียง ; มีการ update ข้อมูลตลอดเวลา เว็บนี้ดีอย่างน่าขอบคุณเจ้าของเว็บเอามาก ๆ และต้องขอบคุณหลาย ๆ ครั้งด้วยครับ ถ้ามีเวลาผมอยากเชิญชวนเข้าไปที่รวมลิงค์ข้างล่างนี้ครับ มีสิ่งดี ๆ อีกเยอะทีเดียวให้เลือกศึกษา และหาความสำราญ http://tinyurl.com/2w52x หลายลิงค์ เกี่ยวกับListening Comprehension http://plaza.snu.ac.kr/~bmlee/iehome.htm เว็บนี้ให้ไปที่หัวข้อ Online Audio with RealAudio

Be Happy... saisaard!

ไม่มีความคิดเห็น: