วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2551

อาหาร 7 อย่างที่พึงเลี่ยงเมื่อท้องว่าง

อาหาร 7 อย่างที่พึงเลี่ยงเมื่อท้องว่าง
เมื่อคนมันหิว อะไรใกล้มือก็มักจะคว้าเข้าปากกันไปก่อน ใครมีนิสัยอย่างนี้ขอให้ลองปรับตัวเสียใหม่
เพราะอาหารบางอย่างอาจเป็นเมนูที่ไม่ ค่อยเหมาะกับร่างกายในยามนั้นได้ “7 เมนูที่ควรหลีกเลี่ยงยามท้องว่าง” ที่จะนำมาบอกกล่าวในครั้งนี้ นำมาจากคอลัมน์ “สุขกาย” ในจดหมายข่าว “สร้างสุข” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดือนพฤษภาคม 2550 มีรายการดังต่อไปนี้

1. เหล้า กระเทียม ทั้งสองอย่างนี้จะยิ่งกระตุ้นเยื่อบุกระเพาะอาหาร ส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ และเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้
2. น้ำตาลหรืออาหารหวาน เช่น น้ำอัดลม ลูกอม ช็อกโกแลต เพราะจะทำให้โปรตีนรวมตัวกับน้ำตาล ส่งผลต่อการดูดซึมโปรตีนทุกชนิด และลดสมรรถภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดและไต
3. ชาแก่ จะทำ ให้กรดเกลือของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเจือ จาง เกิดอาการใจสั่น เวียนศีรษะ มือเท้าไม่ มีแรง
4. ลูกพลับ เป็นตัวกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเกลือออกมามาก ทำให้เจ็บหน้าอก คลื่นไส้ และเป็นแผลในกระเพาะอาหาร
5. กล้วย เพราะจะเพิ่มธาตุแมกนีเซียมในเลือดให้สูงขึ้น ทำให้สูญเสียสัดส่วนของแคลเซียมและแมกนีเซียม เป็นการยับยั้งการทำงานของหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก
6. ผัก เพราะหากรับประทานผักอย่างเดียวขณะท้องว่าง จะทำให้ท้องอืด
7. นมและถั่วเหลือง แม้จะอุดมด้วยโปรตีน แต่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อกระเพาะอาหารมีสารประเภทแป้งอยู่
แถมท้ายอีกนิดว่า ขณะท้องว่างไม่ควรอาบน้ำและออกกำลังกาย เพราะอาจทำให้เกิดอาการช็อกได้ง่าย เนื่องจากน้ำตาลในเลือดต่ำ.

http://www.tttonline.net

การปลูกไม้สัก

การปลูกไม้สัก

ลักษณะทั่วไป

สัก เป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ มีลำต้นปลายตรง มักมีพูพอนบริเวณโคนต้น เรือนยอดกลม ลำต้นมีความสูงตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป มีเปลือกหนาสีเทาหรือน้ำตาลอ่อน แกมเทา มีใบขนาดใหญ่ กว้าง 20-30 ซม. ยาว 30-40 ซม. ดอกมีขนาดเล็กสีขาวนวล ออกเป็นช่อขนาดใหญ่ บริเวณปลายกิ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมผลสักรูปร่างค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1-2 ซม. ผลหนึ่ง ๆจะมีเมล็ด 1-4 เมล็ดโดยทั่วไปมักจะเรียกผลสักว่า “เมล็ดสัก” ซึ่งเมื่อแก่จัดจะเป็นสีน้ำตาล
ดอกสัก ผลสัก
ลักษณะเนื้อไม้สักจะมีสีน้ำตาลทอง (เรียกว่าสักทอง) ถึงสีน้ำตาลแก่ และมักจะมีเส้นสีน้ำตาลแก่่แทรก (เรียกว่าสักทองลายดำ) เนื้อไม้มีเสี้ยนตรง เนื้อหยาบ แข็งปานกลาง เลื่อยไสกบ ตกแต่งง่ายไม่ค่อยยึดหดหรือบิดงอง่ายเหมือนไม้ชนิดอื่น มีความทนทานต่อการทำลายของมอดและปลวกตลอดจนเชื้อราได้ดี จึงมีความทนทาน ตามธรรมชาติสูง และมีลวดลายสวยงาม

ในด้านการใช้ประโยชน์ไม้สัก ได้มีการแบ่งคุณลักษณะของไม้สักโดยพิจารณาจากสีของเนื้อไม้ การตกแต่ง ความแข็ง ความเหนียวของเนื้อไม้ออกเป็น 5 ชนิด คือ 1. สักทอง - เนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลทอง เสี้ยนตรง ตกแต่งง่าย 2. สักหิน - เนื้อไม้สีน้ำตาลหรือสีจาง ตกแต่งง่าย 3. สักหยวก - เนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อน หรือสีจาง ตกแต่งง่าย 4. สักไข่ - เนื้อไม้สีน้ำตาลเข้มปนเหลือง มีไขปนยากแก่การตกแต่งและทาสี 5. สักขี้ควาย - เนื้อไม้สีเขียวปนน้ำตาล น้ำตาลดำ ดูเป็นสีเลอะ ๆ
ซึ่งลักษณะความแตกต่างของเนื้อไม้ดังกล่าวนี้เป็นเพียงประสบการณ์ของผู้ทำไม้เท่านั้นยังไม่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีผลมาจากพันธุกรรม หรือเกิดจากสภาพแวดล้อมที่มันขึ้นอยู่ เช่นชนิดของป่า ดิน หิน ปริมาณน้ำฝน ฯลฯ

การกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติและถิ่นกำเนิด
ไม้สัก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในตอนใต้ของประเทศอินเดีย พม่า ไทย ลาว (ส่วนที่ติดภาคเหนือของไทย) และอินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยนั้น ไม้สักจะขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ และบางส่วนของภาคกลางและเชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก สุโขทัยกำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรี ไม้สัก ชอบขึ้นตามพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือตามพื้นราบแต่ดินระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ท่วมขังซึ่งอาจจะเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินที่มีความลึกมากๆ โดยเฉพาะดินที่ เกิดจากหินปูน ซึ่งแตกแยกผุพังจนกลายเป็นดินร่วนลึก ไม้สักจะเจริญเติบโตดีมากไม้สัก มักขึ้นอยู่เป็นกลุ่มไม้สักล้วน ๆ เป็นหย่อม ๆ หรืออาจขึ้นปะปนอยู่กับไม้เบญจพรรณอื่น ๆเช่น ไม้แดง ไม้ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน ตะแบก ฯลฯ โดยมีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ เป็นไม้ชั้นล่างได้มีการนำไม้สักไปปลูกนอกเขตธรรมชาติอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานแล้ว เช่น ที่พุแคจ.สระบุรี (2495), ดงบังอี่ จ.มุกดาหาร (2499), ไทยโยค จ.กาญจนบุรี (2497), วังสะพุง จ.เลย(2498), ช่องเม็ก อ.พิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี (2499), ดงลาน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (2500),อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (2502), ชัยบาดาล ลพบุรี (2507), เขาสอยดาว จ.จันทบุรี (2509) ฯลฯซึ่งก็ให้ผลแตกต่างกันไปตามลักษณะพื้นที่ที่นำไปปลูก
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของไม้สัก ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการปลูกไม้สัก พอสรุปได้ดังนี้
1. ไม้สักจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มชื้นมากกว่าที่แห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝน ที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตและมีเนื้อไม้งดงามของไม้สักอยู่ระหว่าง 1,000-2,000 มม. ต่อปีและฝนไม่ทิ้งช่วงนานเกินไปใน ระหว่างฤดูการเจริญเติบโต นอกจากนี้จะต้องมีช่วงฤดูแล้งที่ชัดเจน 3-4 เดือน
2. อุณหภูมิที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของไม้สักอยู่ระหว่าง 25-35 ซม.
3. ไม้สักเป็นไม้ที่ชอบแสงสว่าง ความเข้มของแสงที่เหมาะสม คือ 75-95% ของปริมาณแสงกลางวันที่ได้รับเต็มที่ การปลูกไม้สักจึงไม่ควรปลูกในร่มหรือใกล้ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งอาจบดบังแสงแดดแก่ต้นที่ปลูกได้
4. ดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้สัก คือ เป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดี ไม่เป็นดินดานดินค่อนข้างลึกดินร่วนปนทรายหรือเป็นดินที่เกิดจากการผุสลายของหินปูนและมีค่าpH ประมาณ 6.5-7.5 ส่วนดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกไม้สัก คือ ดินเหนียวดินลูกรัง ดินทราย และที่มีน้ำท่วมขัง
5. สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของไม้สัก โดยทั่วไปจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 700 เมตร เป็นพื้นที่ราบถึงลาดชันเล็กน้อย ไม่เกิน 15%
การขยายพันธุ์และการผลิตกล้าเพื่อปลูก
การขยายพันธุ์ไม้สักอาจกระทำได้ทั้งโดยวิธีใช้เมล็ดและวิธีไม่อาศัยเมล็ด การใช้เมล็ดขยายพันธุ์เป็นวิธีที่ปฏิบัติโดยทั่วไปในการปลูกสร้างสวนป่า เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและเหมาะสมสำหรับผลิตกล้าหรือเหง้าสักจำนวนมาก ๆ สิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือ เมล็ดที่ใช้ควรเก็บมาจากแม่พันธุ์หรือแหล่งพันธุ์ที่มีลักษณะดีหรือได้รับการปรับปรุงพันธุ์มาแล้ว เช่น แหล่งเก็บพันธุ์หรือสวนผลิตเมล็ดพันธุ์เท่านั้นสำหรับการขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเมล็ดนั้น เป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะยุ่งยาก ต้องใช้เทคนิคและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง วิธีนี้ประกอบด้วยการติดตา การปักชำ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) หากเป็นการขยายพันธุ์จาก ต้นที่ได้รับการคัดเลือกหรือผ่านขบวนการปรับปรุงพันธุ์มาแล้ว ก็จะได้กล้าไม้ที่มีลักษณะดีโตเร็ว และเมื่อนำไปปลูกจะเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอกันดี มีรูปทรงตามที่ต้องการการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด จะเริ่มต้นด้วยการเก็บหรือจัดหาเมล็ดพันธุ์ มาเพาะหว่านในแปลงเพาะ ขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยใช้เมล็ด 1 ลิตร ต่อพื้นที่แปลงเพาะ 1 ตาราง เมตร โดยพยายามหว่านให้เมล็ดกระจายอย่างสม่ำเสมอ หรืออาจจะหว่านเป็นแถวในร่องบนแปลงเพาะซึ่งห่างกัน แถวละ 10 ซม. ก็ได้ แล้วกลบเมล็ดด้วยหน้าดิน หลังจากหว่านเสร็จก็มีการดูแลรักษา โดยการกำจัดวัชพืช ป้องกันโรคและแมลง ลิดใบ และใส่ปุ๋ยตามความจำเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะหว่านเมล็ดสัก คือ ช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคมหลังจากที่เมล็ดเริ่มงอก หากเกิดฝนทิ้งช่วงก็ควรรดน้ำช่วงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้กล้าไม้ตายหรือชงักการเจริญเติบ โตกล้าไม้สักจะงอกและเจริญเติบโตอยู่ในแปลงเพาะเป็นเวลาประมาณ 1 ปี แล้วจึงถอนขึ้นมาตัดแต่งให้เป็นเหง้าโดยตัดส่วนของลำต้นออกให้เหลือตา1-2 คู่ หรือยาวประมาณ 1-2 ซม.พร้อมทั้งตัดรากแขนงและปลายรากแก้วออก เหลือแต่ส่วนของรากแก้วยาวประมาณ 15 ซม. ซึ่งเมื่อตัดแต่งแล้วจะเรียกว่า “เหง้าสัก” สำหรับใช้ในการปลูกต่อไป ขนาดของเหง้าที่เหมาะสมสำหรับปลูก ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางตรงคอรากประมาณ 1-2 ซม. สำหรับเหง้าขนาดเล็กควรนำไปปักชำในถุงพลาสติกเพื่อให้แตกเป็นต้นกล้าก่อน แล้วจึงนำไปปลูกต่อไป
เหง้าสัก
การเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูก และการดูแลรักษา
การคัดเลือกพื้นที่ การคัดเลือกพื้นที่สำหรับปลูกไม้สัก ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของไม้สัก ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อปัจจัยสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมให้มากที่สุด
การเตรียมพื้นที่ การปลูกสักในเชิงธุรกิจ ควรเตรียมพื้นที่ปลูกโดยใช้เครื่องจักรกล เช่น รถแทรกเตอร์ เกรดปรับที่และไถบุกเบิก 1 ครั้ง และไถพรวนสลับอีก 1 ครั้ง หากพื้นที่มีขนาดใหญ่ ควรแบ่งออกเป็นแปลงย่อยแปลงละประมาณ 50-100 ไร่ โดยเกรดเป็นทางตรวจการรอบ ๆ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและการดูแลรักษา เมื่อเตรียมที่เสร็จแล้ว ทำการปักหลักหมายปลูก โดยใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกขนาดความยาวประมาณ 0.50-1.00 ม. ปักตามระยะที่กำหนดไว้ระยะปลูกที่เหมาะสม หากสภาพพื้นที่ดีมาก อาจปลูก ระยะ 4x4 เมตร (100 ต้น/ไร่) สภาพดีปานกลาง ควรปลูกระยะ 3x3 เมตร (178 ต้น/ไร่) หรือ 2x4 เมตร (200 ต้น/ไร่) ส่วนในสภาพพื้นที่ไม่ค่อยดี ควรปลูกให้ถี่หน่อย คือ 2x2 เมตร (400 ต้น/ไร่)
การปลูก
ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับปลูกสักที่จะให้ผลดีที่สุดคือช่วงต้นฤดูฝนหลังจากที่มีฝนตกหนักและดินชุ่มชื้นเพียงพอ(เดือนพฤษภาคม) หลังจากปลูกแล้วหากเกิดฝนทิ้งช่วง ก็ควรรดน้ำช่วยจะทำให้เปอร์เซ็นต์การรอดตายสูงและมีการเจริญเติบโตอย่าง ต่อเนื่องวิธีการปลูกด้วยเหง้า กระทำโดยใช้เหล็กชะแลงกระทุ้งดินให้เป็นรูลึก เท่าความยาวของเหง้าสักแล้วนำเหง้าที่เตรียมไว้เลียบลงไปให้พอดีกับระดับดิน หรือต่ำกว่าผิวดินเล็กน้อย ใช้ชะแลงอัดดินข้างรูปลูกให้แน่น เพื่อให้เหง้าฝังแน่นกระชับอยู่ในดิน วิธีปลูกด้วยเหง้านี้เป็นวิธีที่ง่าย เสียค่าใช้จ่ายถูกและยังทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตดีด้วยเพราะในเหง้าสักมีการสะสมอาหารไว้สำหรับการเจริญเติบโต การปลูกด้วยเหง้าควรคัดเลือกเหง้าที่มีขนาดเท่ากันปลูกในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้ต้นไม้เติบโตอย่างสม่ำเสมอมากที่สุด การปลูกด้วยกล้าชำถุง เหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่ไม่มากนัก หากได้มีการคัดเลือกกล้าเป็นอย่างดีก็จะได้ต้นสักที่เจริญเติบโตเร็ว และสม่ำเสมอเช่นกัน การปลูกสักด้วยกล้านี้ควรขุดหลุมปลูก ขนาด 20x20x20 ซม. รองก้นหลุม ด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี ผสมกับหน้าดิน และเศษใบไม้ หรือวัชพืช กล้าไม้ ที่นำไปปลูกควรมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม. และได้รับการทำให้แกร่งเป็นอย่างดีแล้ว เมื่อปลูกแล้วอัดดินรอบ ๆ โคนต้น ให้แน่น หากทำการรดน้ำด้วยในช่วงฝนทิ้งช่วงก็จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้น
การบำรุงรักษา การบำรุงรักษาต้นสักที่ปลูกแล้ว ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง แรก ๆ เพื่อให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตดี รอดตายสูง ปราศจากโรคและแมลงทำลาย การบำรุงรักษาสวนไม้สัก ประกอบด้วย
1. การแผ้วถางวัชพืช ควรกำจัดวัชพืชให้โล่งเตียนตลอดเวลา เพื่อลดการแก่งแย่งธาตุอาหารในดินและเบียดบังแสงแดดซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและยังช่วยป้องกันไฟป่าอันอาจจะเกิดขึ้นในฤดูแล้งได้ด้วย 2. การใส่ปุ๋ย ในพื้นที่ที่มีดินเลว ควรใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตในระยะแรก ๆ โดยใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 22-11-11ใส่ต้นไม้ปีละ 1-2 ครั้งโดยปีแรก ใส่ครั้งละ 25 กรัม/ต้น ปีที่ 2 50 กรัม/ต้น ปีที่ 3 ใส่ 75 กรัม/ต้น ปีที่ 4-5 ประมาณ 100 กรัม/ต้น หากใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักด้วยก็จะทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น
3. การป้องกันไฟป่า โดยทำทางตรวจการและแนวป้องกันไฟรอบ ๆ แปลง และควบคุมวัชพืช ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในบริเวณสวนให้เตียนตลอดฤดูแล้ง เพราะหากเกิดไฟป่าในสวนสักจะทำให้ต้นไม้ที่ยังเล็กอยู่ได้รับความเสียหายได้
4. การป้องกันโรคและแมลง โรคที่พบส่วนใหญ่ในต้นสักขนาดเล็ก คือ โรคเน่าคอดิน ซึ่งทำให้ต้นตายได้ เกิดจากดินมีความชื้นสูงเกินไป หรือน้ำท่วมขัง การแก้ไขโดยขจัดระบบการระบายน้ำให้ดี หรือหลีกเลี่ยงการปลูกบริเวณที่ลุ่ม น้ำท่วมขังได้ง่าย
5. เมื่อต้นไม้มีอายุมากขึ้นและขนาดโตขึ้น ควรมีการลิดและตกแต่งกิ่งเพื่อให้ลำต้นสวยงาม การตัดสางขยายระยะเพื่อเปิดโอกาสให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้เต็มที่ เป็นต้น
การเจริญเติบโตและผลผลิตแต่ละช่วงอายุของไม้
ไม้สักจัดได้ว่าเป็นไม้โตเร็วชนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับไม้ชนิดอื่นอีกหลาย ๆ ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเติบโตในช่วง 10 ปีแรกจะเร็วมาก อย่างไรก็ตามไม้สักจะโตเร็วมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญคือ
(1) สภาพพื้นที่ที่ปลูก รวมทั้งการเตรียมพื้นที่ (2) การจัดการสวนป่ารวมทั้งการบำรุงรักษา และ (3) คุณภาพของเมล็ดหรือกล้าพันธุ์ที่ใช้ปลูก ในพื้นที่ที่เหมาะสมและมีการจัดการสวนป่าเป็นอย่างดี ต้นสักอายุ 10 ปี จะสูงเฉลี่ยมากกว่า 15 เมตรขึ้นไปและมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยมากกว่า 15 ซม. มีผลผลิต (ไม้ท่อน) สูงกว่า 13 ม.3 ต่อไร่ หลังจากนั้นการเจริญเติบโตทางความสูงจะลดลง แต่ความโตทาง เส้นรอบวงจะยังคงเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ

การเจริญเติบโตดังกล่าวสามารถที่จะเพิ่มสูงขึ้นได้อีก 25-30 % หากสวนป่าได้รับการจัดการและการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี และมีการคัดเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดี มาใช้ในการปลูกสร้างสวนป่า
ค่าใช้จ่ายของการปลูกไม้สัก
ในการหาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักนั้น ได้มีการศึกษาในพื้นที่ที่ต้นสักเจริญเติบโตดี โดยกำหนดรอบตัดฟันไว้ 15 ปี อัตราการเจริญเติบโต (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 2.0-2.5 ซม./ปี มีการตัดไม้บำรุงป่าในปีที่ 6 และทำการตัดสางขยายระยะในปีที่ 11 ได้ปริมาณ 3 ลบ.ม. ต่อไร่ ปลูกระยะห่าง 2x4 เมตร จำนวน 200 ต้น/ไร่ (อายุ 1-5 ปี มีต้นไม้หลังการรอดตาย 180 ต้น/ไร่ อายุ 6-10 ปี มีต้นไม้ 90 ต้น/ไร่ และอายุ 11-15 ปี มีต้นไม้ 45 ต้น/ไร่) และผลผลิตเมื่อไม้มีอายุครบ รอบตัดฟันจะมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 12 ลบ.ม./ไร่ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในช่วงระยะเวลา15ปี
รายได้จากการขายไม้สักในสวนป่าเมื่ออายุครบรอบตัดฟัน 15 ปี เป็นดังนี้
1. ปริมาตรไม้จากการตัดสางขยายระยะเมื่ออายุ 11 ปี จะได้ไม้ที่มีเส้นรอบวงกลางท่อนประมาณ 50-60 เซนติเมตร มีปริมาตร 3 ลบ.ม./ไร่ ราคาลูกบาศก์ เมตรละ 6,200 บาท (ข้อมูลราคาไม้ซุงสักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ช่วงระยะเวลาเดือนสิงหาคม 2534 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) จะมีรายได้จากการขายไม้ประมาณไร่ละ 18,600 บาท
2. ปริมาตรไม้จากการตัดไม้ เมื่ออายุครบรอบตัดฟัน15 ปี จะได้ไม้ที่มีเส้นรอบวงกลางท่อนประมาณ80-90 ซม.และมีปริมาตรไม้ประมาณ 12 ลบ.ม./ไร่ ราคาไม้ตามที่ประมาณไว้ลูกบาศก์เมตรละ 8,200 บาทจะมีรายได้จากการขายไม้ประมาณไร่ละ98,400 บาท/ไร่
ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจจากการขายไม้สัก
รวมทั้งสิ้น117,000 บาท/ไร่ ในระยะเวลา
15 ปี ดังนั้น กำไรที่จะได้จากการปลูกสร้าง
สวนป่าไม้สัก ตามโครงการนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
117,000-28,000= 89,000 บาท/ไร่/15 ปี โดยเฉลี่ยแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้หรือ
ผลตอบแทนประมาณไร่ละ 5,900 บาท/ไร่
ซึ่งยังไม่รวมถึงรายได้จากการขายพืชผล ทางการเกษตรที่สามารถปลูกร่วมกับไม้สักได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากภาคเอกชนได้คำนวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกไม้สักไว้สูงกว่านี้ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม การปลูกไม้สักย่อมจะให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรในทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าอยู่ดีนั่นเอง
การใช้ประโยชน์ไม้สัก
ไม้สัก เป็นไม้ที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แทบทุกรูปแบบตามอายุและขนาดของไม้ที่ตัดออกมาจำหน่ายตั้งแต่ไม้ซุงขนาดใหญ่ เพื่อแปรรูปใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์เก้ ไม้อัด ไม้แกะสลัก ต่อเรือ ฯลฯ
ไม้ซุงขนาดเล็กลงมาที่ได้จากการตัดสางขยายระยะในสวนป่าปีที่ 11 สามารถนำมาทำบ้านไม้ซุง (Log home) ได้อย่างสวยงามและคงทนหรือนำมาผ่าซีกทำเป็นไม้โมเสค วงกบประตูหน้าต่างได้ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในสมัยก่อนไม้สักค่อนข้างจะหาง่ายและราคาไม่แพง ประชาชนสามารถสร้างบ้านทั้งหลังโดยใช้ไม้สักล้วนๆ ได้ แต่ในปัจจุบันไม้สักในป่าธรรมชาติกำลังจะหมดไป เพราะความต้องการใช้สูงและทำไม้ออกขาดหลักวิชาการ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกไม้สักเพื่อใช้เองหรือเพื่อการค้าได้ และเนื่องจากความต้องการใช้ไม้ มีมาก และนับวันจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงไม่ต้องห่วงเรื่องราคาและการตลาด สำหรับไม้ชนิดนี้ แต่อย่างใดในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นไม้ขนาดเล็กที่ได้จากการตัดสางขยายระยะ หรือไม้ซุง เมื่อมีการตัดมาใช้ประโยชน์ครั้งสุดท้ายก็ตาม
ข้อจำกัดของไม้สัก
การปลูกไม้สักอาจจะมีข้อจำกัดบางประการดังต่อไปนี้ (1) ด้านสภาพพื้นที่ ไม้สักไม่ชอบพื้นที่ลุ่ม ที่ชื้นแฉะ มีน้ำท่วมขัง ดินระบายน้ำไม่ดี เช่น ดินเหนียวดินลูกรัง ดินดาน และดินที่เป็นทรายจัดหรือดินตื้นมาก ๆ
(2) ด้านสภาพแวดล้อม ไม้สักจะเจริญเติบโตไม่ดีในที่แห้งแล้ง หรือมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูการเจริญเติบโต
(3) การปลูกไม้สักล้วน ๆ เป็นผืนใหญ่ ๆ อาจก่อให้เกิดโรคและแมลงเข้าทำลายได้ง่าย เช่นหนอนกินใบสักและมอดป่าเจาะไม้สัก เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
(1) ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไม้สักมากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดินและการเตรียมพื้นที่ควรทำให้ประณีตที่สุด
(2) ในที่แห้งแล้ง ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล ควรมีระบบการรดน้ำด้วย
(3) การปลูกสักในที่ดินผืนใหญ่ ควรแบ่งแปลงปลูกออกเป็นแปลงย่อย ๆ โดย ฝ่ายส่งเสริม

การเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0-53873938-9

http://www.it.mju.ac.th/dbresearch/organize/extention/book-econo/eco.htm

ไม้สักทอง

ไม้สัก
ถิ่นกำเหนิดของไม้สัก ไม้สัก มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Teak และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tectona grandis อยู่ในวงค์ Verbenaceae มีถิ่นกำเนิดอยู่ในตอนใต้ของประเทศอินเดีย พม่า ไทย อินโดนีเซีย และหมู่เกาะอินเดียตะวันออก ไม้สัก เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ และบางส่วนของภาคกลางและตะวันตก คือ ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ สำพูน เชียงราย สำปาง แพร่ น่าน ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และพิจิตรและมีบ้างเล็กน้อยในจังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรี ไม้สัก ชอบขึ้นตามพื้นที่ที่เป็นภูเขา แต่ในพื้นที่ราบที่น้ำไม่ขังไม้สักก็ขึ้นได้ดีเช่นเดียวกัน ในพื้นที่ที่เป็นดินปนทรายแต่น้ำไม่ขัง ไม้สักมักขึ้นเป็นหมู่ไม้สักล้วน ๆ และมีไม้ขนาดใหญ่ ไม้สักชอบพื้นที่ที่มีชั้นดินลึก การระบายน้ำดี ไม่ชอบดินแข็งและน้ำท่วมขัง ไม้สัก ขึ้นได้ดีในดินที่เกิดจากหินหลายชนิด แต่ความเจริญงอกงามของไม้สักขึ้นอยู่กับความลึก การระบายน้ำ ความชื้น และความอุดมสมบูรณ์ ของดินนั้น ๆ โดยเฉพาะในดินที่เกิดจากหินปูนซึ่งแตกแยกผุผังจนกลายเป็นดินร่วนที่ลึก ไม้สักชอบมากและเจริญเติบโตดีมาก ไม้สักชอบดินที่มีความเป็นกลางและด่างเล็กน้อย ค่า pH ระหว่าง 6.5-7.5 ปริมาณน้ำฝน ระหว่าง 1,200-2,000 มม. ต่อปี ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 700 เมตร และมีฤดูแล้งแยกจากฤดูฝนชัดเจนจะทำให้ไม้สักมีลวดลายสวยงามลักษณะบางประการ

ไม้สัก เป็นต้นไม้ผลัดใบ ขนาดใหญ่มีลำต้นเปลา มักมีพูพอน ตอนโคนต้นเรือนยอดกลม สูงเกินกว่า 20 เมตร เปลือก หนา 0.30-1.70 ซม. สีเทา หรือสีน้ำตาลอ่อนแกมเทา แตกเป็นร่องตื้น ๆ ไปตามทางยาวและหลุดออกเป็นแผ่นบาง ๆ เล็ก ๆ ใบ ใหญ่ ความกว้าง 25-30 ซม. ความยาว 30-40 ซม. รูปใบรีมน หรือรูปไข่กลับ แตกจากกิ่งเป็นคู่ ๆ ท้องใบสากหลังใบสีเขียว แกมเทา เป็นขน ดอก เล็กสีขาวนวล ออกเป็นช่อใหญ่ ๆ ตามปลายกิ่งเริ่มออกดอกเดือน มิถุนายน เป็นต้น ผล ค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม. ผลหนึ่ง ๆ มีเมล็ดใน 1-4 เมล็ด เปลือกแข็งมีขนสั้น ๆ นุ่ม ๆสีน้ำตาล หุ้มอยู่ ผลแก่ในราวเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ลักษณะเนื้อไม้ สีเหลืองทอง ถึงสีน้ำตาลแก่ มีลายเป็นเส้นสีน้ำตาลแก่แทรก เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ แข็งปานกลาง เลื่อยใสกบ ตบแต่งง่ายคุณสมบัติบางประการ

ไม้สัก ปลวกและมอดไม่ทำอันตราย เพราะในเนื้อไม้สักมีสารเคมีพิเศษอยู่ชนิดหนึ่ง ชื่อ O-cresyl methyl ether สารเคมีชนิดนี้ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ของกรมป่าไม้ มีคุณสมบัติ เมื่อทาหรืออาบไม้แล้วไม้จะมีความคงทนต่อ ปลวก แมลง เห็ดราได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ในไม้สักทอง ยังพบว่ามีทองคำปนอยู่ 0.5 ppm. (ไม้สักทอง 26 ต้น มีทองคำหนัก 1 บาท) ไม้สัก เป็นไม้เนื้อแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ จากการทดลองตามหลักวิชาการไม้สักมีความแข็งแรงสูงกว่า 1,000 กก./ตร.ซม. และมีความทนทานตามธรรมชาติ จากการทดลองนำส่วนที่เป็นแก่นของไม้สักไปทดลองปักดิน ปรากฏว่า มีความทนทานตามธรรมชาติเกินกว่า 10 ปี (ระหว่าง 11-18 ปี)การคัดเลือกแม่ไม้สักทอง

การคัดเลือกแม่ไม้ (Plus tree) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการปรับปรุงพันธุ์ไม้สักทอง ผลจากการคัดเลือกแม่ไม้ จะทำให้ได้สายพันธุ์ของไม้ ที่มีคุณลักษณะดี สำหรับนำไปใช้ในการขยายพันธุ์ ทั้งจากการเพาะด้วยเมล็ดโดยการสร้างสวนเมล็ดพันธุ์ หรือการผลิตกล้าไม้คุณภาพดีแบบ ไม่อาศัยเพศ เช่น การตัดกิ่งปักชำ และ การะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การมีแม่ไม้ทีดีนั้นอาจเป็นหลักประกันได้ว่า จะให้เมล็ดหรือกล้าไม้ที่ดีสำหรับการ ปลูกสร้างสวนป่าเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มผลผลิตเนื้อไม้ต่อหน่วยเนื้อที่ได้ การคัดเลือกแม่ไม้สักทองมีหลักในการพิจารณาอยู่หลายประการ ทั้งการพิจารณาจากลักษณะภายนอก (Phenotypes) และลักษณะภายใน (Genotypes) ลักษณะภายนอกสามารถพิจารณาได้ทันที ตามหลักวิชาการใช้วิธีประเมินค่าลักษณะต่าง ๆ ของต้นไม้ โดยการให้คะแนน ส่วนลักษณะภายในพิจารณาได้ยากเพราะจะต้องมีการโค่นต้นไม้หรือเลื่อยแปรรูปเสียก่อนจึงจะพิจารณาได้ ซึ่งหมายความว่าจะต้องเสียแม่ไม้ที่ให้เมล็ด ไป แต่ถ้าเป็นการตัดกิ่งปักชำ หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมื่อโค่นแม่ไม้แล้วสามารถใช้หน่อจากต้นตอได้ การคัดเลือกแม่ไม้สักทองในประเทศไทย มีลักษณะในการพิจารณากว้าง ๆ ดังนี้

1.อายุของต้นไม้ ไม้สักทองที่สามารถนำมาทำเป็นแม่ไม้ได้นั้น ควรมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี ทั้งนี้ เพราะไม้สักทองที่ปลูก จะนำไปใช้ประโยชน์เมื่อมีอายุ ประมาณ 15 ปี ไม่ควรเลือกไม้สักทองที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี เป็นแม่ไม้ ถึงแม้ว่าจะมีขนาดโตตามที่กำหนดไว้ก็ตาม เพราะกล้าไม้ที่ได้จากแม่ไม้ที่มีอายุ น้อยจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควร
2. ลักษณะของลำต้น ลักษณะภายนอกที่สำคัญประการแรก ในการคัดเลือกไม้สักทอง เพื่อใช้ทำแม่ไม้ ควรคัดเลือกลักษณะของลำต้น ต้องเปลาตรง ไม่บิด คดงอ และกิ่งก้านไม่มาก กล่าวคือ มี clear bole ยาวกว่าต้นอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการปลูกไม้สักทอง เพื่อใช้ประโยชน์จากลำต้น ไม้สักทองที่มีลำต้นเปลาตรง จะขายได้ราคาแพงกว่าไม้สักทองที่ลำต้นคดงอ
3. ขนาดของลำต้น ลักษณะภายนอกที่ควรพิจารณาอันดับต่อไป ก็คือ ขนาดของลำต้น ควรคัดเลือกต้นที่มีขนาดใหญ่กว่าต้นอื่น ๆ ในชั้นอายุเดียวกันซึ่ง ควรมีความโตทางเส้นรอบวงเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 7.0 ซ.ม. การคัดเลือกแม่ไม้สักทองโดยพิจารณาความโตเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจาก ต้นไม้ขนาดใหญ่ ย่อมให้ปริมาตรเนื้อไม้ต่อเนื้อที่สูงกว่า และไม้สักทองที่มีความเจริญเติบโตดี จะสามารถถ่ายทอดลักษณะความเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แข็งแรงไปยังรุ่น ต่อ ๆ ไปด้วย
4. เรือนยอด รูปทรงเรือนยอดต้องเป็นพุ่ม ได้สัดส่วนกับความสูง รัศมีความกว้างของทรงพุ่มรอบเรือนยอดเท่ากัน น้ำหนักเรือนยอดไม่ถ่วงไป ด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป ซึ่งจะทำให้ต้นไม้โค่นล้มได้ง่ายเมื่อเกิดลมพัดแรง
5. ลักษณะและคุณภาพของเนื้อไม้ วัตถุประสงค์ในการปลูกไม้สักทองนั้น นอกจากต้องการต้นไม้ที่รูปทรงดีและโตเร็วแล้ว ยังมีความต้องการเนื้อไม้สักทองที่มีลวดลาย สวยงามด้วย ดังนั้น ต้นสักที่มีลวดลายสวยงามจึงเป็นที่ต้องการและควรคัดเลือกไว้เป็นแม่ไม้
6. ความต้านทานโรคและแมลง ปัจจุบัน ปรากฏว่า สวนสักทองของทางราชการและเอกชนที่ปลูกไว้แล้วมีโรคและแมลงรบกวนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสียหาย ที่บริเวณ ลำต้น ใบ กิ่งก้าน เปลือกหรือส่วนอื่น ๆ ดังนั้น การคัดเลือกแม่ไม้ไว้ทำพันธุ์ ต้องไม่ปรากฏว่ามีร่องรอยของโรคและแมลงรบกวนตามส่วน ต่าง ๆ ของลำต้นดังกล่าวแล้ว
7. ความสามารถในการแตกหน่อ ความสามารถในการแตกหน่อของไม้สักทอง จะทราบได้ก็ต่อเมื่อมีการโค่นต้นไม้เสียก่อน แต่ก็เป็นผลดีในการปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์โดยวิธีแตกหน่อในรุ่นต่อไป และการขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แม่ไม้สักทองควรจะต้องมีการแตกหน่อที่ดีและให้หน่อที่ สมบูรณ์ด้วย
8. ความสามารถในการแตกรากของกิ่งปักชำ ลักษณะในข้อนี้ มีความจำเป็นสำหรับการเตรียมกล้าไม้สักทองแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นการใหม่ที่กำลังได้รับการพัฒนาเพื่อการ ปลูกสร้างสวนสักทอง ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต การทดสอบความสามารถของแม่ไม้ในข้อนี้ จำเป็นต้องมีการทดลองเก็บข้อมูลไว้สำหรับการ ปรับปรุงพันธุ์
9. ความสามารถในการถ่ายทอดและดำรงพันธุ์ แม่พันธุ์ที่ดีต้องให้ลูกไม้ที่มีลักษณะเด่นเหมือนแม่พันธุ์นั้นกล้าไม้รุ่นต่อ ๆ ไปต้องไม่กลายพันธุ์ง่าย สามารถถ่ายทอดลักษณะที่ดี ได้ตลอดไป ลักษณะเช่นนี้จะทราบได้ต้องใช้เวลาในการศึกษาทดลองไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะตัดสินใจได้

หลักเกณฑ์การจำแนกไม้โตเร็ว
meijer (After Soerianegara) ได้แบ่งชั้นอัตราความเจริญเติบโตของต้นไม้ไว้เป็น 5 ประเภท คือ

1. ไม้โตเร็วมาก (Very fast growing) ได้แก่ ต้นไม้ที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเส้นรอบวงเกินปีละ 5 ซ.ม.
2.ไม้โตเร็ว (Fast growing) ได้แก่ ต้นไม้ที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเส้นรอบวง ปีละ 4-5 ซ.ม.
3.ไม้โตปกติ (Normal growing) ได้แก่ ต้นไม้ที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเส้นรอบวง ปีละ 2.5-4.0 ซ.ม.
4.ไม้โตค่อนข้างช้า (Rather slow) ได้แก่ ต้นไม้ที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเส้นรอบวง ปีละ 1.0-2.5ซ.ม.
5.ไม้โตช้า (Slow) ได้แก่ ต้นไม้ที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเส้นรอบวง น้อยกว่าปีละ 1.0 ซ.ม. ดังนั้น การที่จะวินิจฉัยว่าไม้สักเป็นไม้โตช้าหรือไม้โตเร็ว จึงต้องพิจารณาดูว่าไม้สักมีอัตราความเจริญเติบโตตามหลักเกณฑ์ของ Meijer หรือไม่ และจัดอยู่ในประเภทใด

http://www.fio.co.th/article/teakplant/teakplant.html

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551

ภาษาอังกฤษใช้งาน

ภาษาอังกฤษเสนอขายตามเคย (http://www.wordsurfing.co.uk/4598.html ) ด้วยคำโฆษณาเก่า ๆ ว่าเจอเว็บดีอีกแล้ว และก็ขอดึงมาเสนอแนะบางลิงค์ดังนี้ครับ http://www.languageguide.org/english/ เป็นดิกชันนารีภาพ แบ่งเป็นหลายหมวดหมู่ เช่น ร่างกาย http://www.languageguide.org/im/body/eng/ และอื่น ๆ อีกเยอะ hangman ศัพท์ Phrasal Verbs: http://www.wordmania.org/kids/khang/hangman3.htm crosswords: http://www.wordmania.org/crossw/cw1.htm ถ้าจะเล่นเกมส์ต่อไปให้คลิกที่ลูกศรบรรทัดบนสุด เกมส์นี้เหมาะกับน้อง ๆ ที่รู้สึกว่า crosswords เป็นของยาก http://engtap.greatnow.com/ มีวีดีโอข่าว CNN พร้อม script ให้อ่าน ถ้าดาวน์โหลดช้าก็ปล่อยให้มันดาวน์โหลดไปเอง เราไปทำอย่างอื่นก่อน พอเครี่องดาวน์โหลดเสร็จแล้ว เราค่อยกลับมาดูและอ่าน http://reading.englishclub.com/ss.htm มีเรื่องสั้น(short story)สนุก ๆ ให้อ่าน 13 เรื่อง http://www.parapal-online.co.uk/letters.html วิธีเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ เช่น ติดต่อธุรกิจ ถึงเพื่อน สมัครงาน ร้องเรียน ถึงหนังสือพิมพ์ มีแบบทดสอบที่น่าสนุกให้ลองทำ http://tinyurl.com/3fegp วิธีเขียน informal letter ถึงเพื่อน มี multiple choices ให้ทำ สนุกดีครับ http://tinyurl.com/36ak2 วิธีกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ http://www.onlinenewspapers.com/ อ่านหนังสือพิมพ์นับพันฉบับจากทั่วโลก แล้วก็เลือกฟังวิทยุ online จากประเทศไหนก็ได้ในโลกนี้ http://www.radio-locator.com/ http://www.live-radio.net/worldwide.shtml http://broadcast-live.com/ http://tinyurl.com/yw6ld ถ้าท่านมีเพื่อนเป็นคนต่างชาติ และต้องการแนะนำเขาเกี่ยวกับภาษาไทยขั้นพื้นฐานที่ต้องใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าไปที่เว็บนี้ไม่ผิดหวังครับ

ศึกษาภาษาอังกฤษผ่านเพลง วันนี้ได้โอกาสดีจึงขอเสนอเลยครับ เว็บที่มีเนื้อเพลงให้เราศึกษาและหาความสำราญ http://www.lyricsbox.com/index.html ( เพลงฝรั่ง ) http://www.absolutelyric.com/ ( มีทั้งเพลงไทยและเพลงฝรั่ง ) เพลงชาติประเทศต่าง ๆ (ได้รู้ความหมายเพลงชาติของเขาเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับ) http://www.geocities.com/olusegunyayi/ อ่านเพลง http://www.national-anthems.net/ ฟังเพลง http://www.imagesoft.net/flags/anthems.html ฟังเพลง เว็บที่แนะนำการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง http://tinyurl.com/344xe มีเนื้อเพลงให้อ่าน มีเสียงเพลงให้ฟัง มีอื่น ๆ ให้ทำ http://www.bkkonline.com/song/ (คลิกชื่อเพลงที่คอลัมน์ซ้ายมือ) (homepage นี้ดีทีเดียว น่าดูให้ทั่วๆ: http://www.bkkonline.com/ ) http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/help/index.shtml (ขยับลงไปจนถึงคำว่า Music: English through the words of pop songs and the people who sing them. แล้วเลือกคลิก) http://www.englishdaily626.com/songs.php (นอกจากเพลงแล้ว ในเว็บนี้อื่นๆก็น่าสนใจครับ: http://www.englishdaily626.com/ ) http://eleaston.com/pronunciation/songs.html เว็บนี้เขาบอกว่า “for English teachers who like to sing, not just for those who can sing”. http://www.ethaimusic.com/ เว็บนี้แปลเพลงไทยเป็นภาษาอังกฤษครับ อันนี้ผมชอบเป็นพิเศษ, เลือกตรง Choose a song… นั่นแหละครับ http://tinyurl.com/2rea4 เพลงสำหรับเด็กตั้งแต่ 3 – 4 ขวบขึ้นไปจนถึงเด็กโต และผู้ใหญ่

เที่ยวกับทัวร์ไทย หรือทัวร์ฝรั่ง, ไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเที่ยวคนเดียว เที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศ; หรือต้องพาเพื่อนต่างชาติเที่ยวในประเทศไทยในฐานะเจ้าบ้าน เว็บข้างล่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ +จากประสบการณ์ส่วนตัว ผมรู้สึกว่าถ้าไม่ได้อ่านก่อนไปเที่ยว ก็ได้ไปแค่ดูๆ แต่ไม่ได้รู้ลึกซึ้งมากไปกว่าที่ตาเห็น และแม้ว่าจะมีไกด์ถ้องถิ่น หรือ local guide อธิบาย เขาก็อธิบายแค่บางแง่บางมุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแง่มุมที่อยากให้คนต่างชาติรู้ ซึ่งแม้อาจจะไม่ผิดแต่อาจจะไม่ครบที่ควรรู้ +เว็บข้างล่างนี้เป็นเว็บของหน่วยงานการท่องเที่ยวทั้งของรัฐ และของเอกชนแทบทุกประเทศในโลกนี้ที่เขาทำเว็บไว้ ถ้าตอนนี้ท่านยังไม่ได้เที่ยวจริง ๆ ก็เที่ยวหน้าจอ Internet ก่อนก็ได้ครับ ได้ทั้งความเพลิดเพลินและฝึกการอ่านภาษาอังกฤษไปพร้อมกันครับ ท่านอาจจะเลือกอ่านสถานที่ที่ท่านเคยไปเที่ยวเป็นอันดับแรกก็ได้ครับ แล้วค่อยขยับไปจังหวัดอื่น ประเทศอื่น และทวีปอื่น http://www.towd.com/ http://www.lonelyplanet.com/destinations/ http://www.ukwebstart.com/listcountries.html http://www.cybercity-online.net/CCTT/ http://members.efn.org/~rick/tour/ http://www.virtualtourist.com/vt/ http://www.mistral.co.uk/hammerwood/worldlnk.htm http://www.nectec.or.th/WWW-VL-Thailand.html (ข้อมูลของไทย) +Photo Tour Online เมื่อคลิกเข้าไปข้างใน ให้หาคำว่า photo, photograph, picture หรือ image เพื่อคลิกดูภาพ http://www.worldweb.com/PhotoGallery/index.html http://www.ad-free.net/dir/dirsearch040f.html เลื่อนไปจนถึงบรรทัด “Top: Recreation: Travel: Image Galleries” แล้วคลิกเลือกสถานที่ที่ต้องการชมภาพ

เนื้อหามากมายมหาศาลมากเกี่ยวกับพุทธศาสนา: มีหนังสือให้อ่าน, มีเทศน์ให้ฟัง, มีดิกชันนารีศัพท์พุทธศาสนาให้เปิด, มี search ให้ค้นเรื่องที่ต้องการ, มี link ไปยังเว็บใหญ่อื่นๆ- เรียกว่าแทบจะครบถ้วนในเว็บเดียว http://www.buddhistinformation.com/index.htm (homepage) http://www.buddhistinformation.com/library.htm (library มี update) http://www.buddhistinformation.com/books.htm (download ฟรี) http://www.buddhistinformation.com/audio.htm (ฟังธรรมะ) http://www.buddhistinformation.com/boogle.htm (search หา) http://www.budsas.org/ebud/bud-dict/dic_idx.htm (dictionary) http://www.buddhistinformation.com/links.htm (มี link อีกมากมาย) แถมเว็บดาวน์โหลดหนังสือฟรี พระฝรั่งสายหลวงพ่อชา http://www.abhayagiri.org/publications.htm เว็บวรรณศิลป์แปลภาษาที่น่าสนใจมากครับ http://www.suphawut.com/site_map.htm บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (Lesson Online) http://learning.ricr.ac.th/Efcass/main.asp

“เว็บสอนอังกฤษด้วยภาษาไทย” ข้างล่างนี้ครับ ลองเข้าไปสำรวจนะครับ ท่านอาจจะชอบใจก็ได้ แต่สำหรับผมน่ะชอบครับ เลยเอามาบอกต่อ ถ้าบังเอิญมีเว็บไหนบอกซ้ำไปบ้าง ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ http://www.nectec.or.th/courseware/links/edu-lang.html http://www.chonkanya.net/ ดูที่ “เรียนภาษา” คอลัมน์ขวามือ http://home.dsd.go.th/training/english/index2.asp

เรียนภาษาอังกฤษที่คุณแอนดรูว์ บิ๊กส์เขียนไว้ คือ (1) ไปที่ http://www.komchadluek.net/column/english และที่ http://www.komchadluek.net/column/english/backissue/index.php (2) http://www.nationjunior.com/learnenglish/talkofthetown/index.php แถมสั้นๆอีก 1 ที่:http://www.bpk.ac.th/Sentimental/Academicaffairs/number2.htm

ไบเบิ้ลมีมากเวอร์ชั่นจริง ๆ หลายสำนวนและหลายภาษาให้เลือกอ่าน เชิญเข้าไปดูเลยครับ http://www.se-ed.net/alphaomega/ http://www.thai.net/christian/Offline.htm http://www.jesus.org.uk/vault/library_bible_index.shtml http://bibledatabase.net/ http://www.geocities.com/bible_translation/english.htm http://software77.com/onlinebibles/thai/ ( เป็นภาษาไทย สามารถดาวน์โหลดได้ ) http://tinyurl.com/2fnr2 (เล่มนี้ใช้ศัพท์แค่ 1,000 คำ เราสามารถศึกษาการแต่งประโยคอย่างง่าย ๆ และได้อรรถรสจากการอ่านอีกด้วย) http://www.templetons.com/charles/jesus/toc.html (เอา Gospel 4 เล่มมาเขียนรวมกัน) คราวหน้ามีเวลา ผมจะ quote ตอนดีๆที่น่าประทับใจมาแบ่งปันกันอ่านครับ เล่มที่ 2 – ผมเคยอ่านคำสอนของท่านกฤษณมูรติ (Jiddu Krishnamurti )หลายเล่ม ชอบใจและเห็นว่าเป็นคำสอนที่มีคุณค่า ทุกวันนี้ในเน็ตก็มีให้อ่าน แม้จะไม่มากนัก Quotes and Stories http://www.katinkahesselink.net/kr/ http://www.jiddukrishnamurti.info/ introduction to Jiddu Krishnamurti (1895-1986) http://www.ratical.org/many_worlds/K/K1.html Krishnamurti on Effort, observing what is http://www.ratical.org/many_worlds/K/K2.html Krishnamurti: "A dialogue with oneself" http://www.ratical.org/many_worlds/K/K3.html Krishnamurti on Self-Knowledge http://www.ratical.org/many_worlds/K/K4.html Krishnamurti on Contradiction http://www.ratical.org/many_worlds/K/K5.html Observing Without the "Me" http://www.ratical.org/many_worlds/K/ObsWoMe.html Freedom from the known http://www.omalpha.com/jardin/krishnamurti-en.html เล่มที่ 3 – หนังสือเล่ม ๆ ของท่าน Dalai Lama ผมได้อ่านไม่มากนัก แต่ก็ชอบใจอีกเช่นกัน แง่มุมการสอนอาจจะเน้นต่างจากท่านอื่น แต่ก็เป็นคำสอนที่น่าน้อมใจลงอ่านอย่างยิ่งครับ Karma by His Holiness XIV Dalai Lama. http://tinyurl.com/23j85 The Teaching on Aspirational Bodhicitta http://www.tibetancc.com/events/hhdl_1996teaching.html What Is Mind? A Teaching by H.H. Dalai Lama http://tinyurl.com/yulls Quotes by His Holiness the 14th Dalai Lama http://www.healingtogether.net/DalaiLama.html ETHICS FOR A NEW MILLENIUM http://www.dalailama.com/html/peace_nonviolence.html The Nobel Lecture http://www.dalailama.com/html/nobel.html On China, hatred, and optimism Interviewed By Robert Thurman http://www.motherjones.com/news/qa/1997/11/thurman.html Religious and political leader of the Tibetan people. http://www.almaz.com/nobel/peace/1989a.html เล่มที่ 4 – ผมเคยอ่านคอลัมน์ตอบปัญหาชีวิต 2 คอลัมน์คือ Dear Ann Landers และ Dear Abby และได้มารู้ตอนหลังว่า 2 คนนี่เป็นพี่น้องกัน คำถามที่คนอ่านถามไปมีสารพัดอย่าง และเขาก็ตอบน่าฟังน่าคิดดีมาก ได้ทราบมาว่า 2 คอลัมน์นี้มีชาวอมริกันอ่านมากอย่างยิ่ง ตอนนี้ทั้ง 2 คนนี้เสียชีวิตแล้ว และคำถาม-คำตอบเก่า ๆ ในเน็ตก็มีน้อยมากให้เราอ่านฟรี ๆ (ตามที่ผมหาพบข้างล่างนี้) http://www.creators.com/lifestyle_show.cfm?columnsName=alc http://www.geocities.com/broadway/3369/mhome/annlanders.html http://list.uvm.edu/cgi-bin/wa?A1=ind9801&L=edebate#28 ถ้าอ่านแล้วชอบใจท่านอาจจะไปหาที่เขาพิมพ์ขายมาอ่านก็ได้ครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีขายที่ร้านไหนในกรุงเทพมหานคร ถ้าต้องการอ่านประวัติของเขาก็ไปที่นี่ครับ http://www.kaos2000.net/archives/frontpage/annlanders.html http://www.womenwriters.about.com/library/bllanders.htm http://www.funnycoke.com/Ann%20Landers%20Obituary.html เล่มที่ 5 – สุดท้าย คือ พระคัมภีร์ อัล-กุรอ่านของศาสนาอิสลาม ต้องยอมรับว่าผมไม่เคยอ่านครับ คิดจะอ่านแต่ก็ยังหาเวลาไม่ได้สักที แต่เชื่อว่าอ่านแล้วต้องมีประโยชน์แน่ๆ เลยขอถือโอกาสแนะนำไว้ในที่นี้ด้วยเลย http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/HolKora.html http://i-cias.com/e.o/koran.htm http://www.thaiislamic.com/quran1.asp (เล่มนี้ภาษาไทยครับ)

Be Happy... saisaard!

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ผมขอแนะนำเลยนะครับ: เว็บที่ 1: http://tinyurl.com/3bskj เป็นบทสนทนา ซึ่งมี 5 ระดับให้เราเลือกฝึก ตั้งแต่ง่ายไปหายาก, ให้คลิกเลือกระดับที่ต้องการฝึก, ถ้าเราคลิกเข้าไปเรื่อยๆ และพบคำว่า “Click for Audio”, ให้คลิกขวาที่นี่ และคลิก Save Target As –(ตรงนี้สำคัญนะครับ อย่าเผลอไปคลิกซ้ายที่คำว่า Click for Audio) , หาที่ save ในเครื่อง, ที่หน้าข้อความ “Close this dialog box when download completes” นั้นให้ติ๊กเอาเครื่องหมาย / ออกซะ, เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็คลิก open เพื่อเปิดฟังได้, และฝึกพูดตามเสียงของเขา, สำหรับน้อง ๆ ตรงนี้สำคัญนะ ถ้าฟังเฉยๆ ไม่ฝึกพูดตาม ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากเว็บนี้, เว็บนี้มีประโยคสนทนาพื้นฐานให้เราฝึกพูดมากพอสมควรทีเดียว น่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ ครับ Homepage ของเว็บนี้คือ http://tinyurl.com/365zh ถ้ามีเวลาก็ขอเชิญเข้าไปศึกษาเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง เว็บที่ 2: Everyday English in Conversation (1)ที่คอลัมน์ซ้ายมือมีสถานการณ์ต่าง ๆในการสนทนา, คลิกเรื่องที่จะฟัง , (2)คลิกคำว่า “GO” เพื่อฟังเรื่องย่อย, (3)เมื่อเข้าไปในเรื่องย่อยนั้นแล้ว (3.1)ถ้าต้องการฟังทีละประโยค ให้คลิกที่สัญลักษณ์รูปลำโพงท้ายประโยค (3.2)ถ้าต้องการฟังทั้งหมด ให้คลิกที่ภาพหน้าคำว่า “Hear the whole conversation” ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้านั้น, audio ของเว็บนี้จะเร็วกว่าเว็บที่ 1 แต่ก็เป็นความเร็วตามธรรมชาติที่เขาพูดกัน, ฝึกพูดตามและจำไปใช้ได้ครับ http://www.focusenglish.com/dialogues/conversation.html ส่วนเว็บอื่น ๆ ที่แนะนำข้างล่างนี้ แม้บางเว็บจะไม่มี Audio ให้เราฟัง แต่วลีหรือประโยคที่ใช้ไว้ก็น่าฝึกพูดและจำให้ได้ 3. http://tinyurl.com/2krxx มี Useful Phrases for Conversation ทั้งหมด 18 หัวข้อ น่าอ่านและจำไปใช้พูด 4. http://www.hio.ft.hanze.nl/thar/idteleph.htm มีสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในการพูดโทรศัพท์ 5. Particles in Conversation Questions 1 – 7 (มี test เกี่ยวกับการใช้ preposition ในบทสนทนา) http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle.html http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle2.html http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle3.html http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle4.html http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle5.html http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle6.html http://a4esl.org/q/j/tp/mc-particle7.html 6. เป็น Vocabulary, Talks ที่ใช้ในหัวข้อต่าง ๆ, เลือกคลิกที่คอลัมน์ซ้ายมือครับ http://www.englisch-hilfen.de/en/words/conversation.htm 7. Informal English Vocabulary A- M: http://www.englisch-hilfen.de/en/words/informal1.htm N-Z: http://www.englisch-hilfen.de/en/words/informal2.htm 8. คลิกเพื่อฟัง-พิมพ์ตามที่ได้ยิน-และเช็กคำตอบ http://www.evgschool.org/ESL_clothes.htm http://eleaston.com/aap/v/red-qz-cond.html http://eleaston.com/aap/v/red-quiz.html http://eleaston.com/aap/c/sl-qz-th.html 9. เรียนบทสนทนา Basic English Conversation program - learn Basic English Conversation http://internationaleflcafe.com/bec.htm (ตรง XXX ให้คลิกทุก X เลยครับ) Spoken English Conversation program - learn how to use English reductions, idioms and slang http://internationaleflcafe.com/sec.htm (ตรง XXX ให้คลิกทุก X เลยครับ) 10. American English Pronunciation http://eleaston.com/pronunciation/ (Homepage คือ: http://eleaston.com/ ) 11. ขอแถม ฟังเขาอ่านนิทานอีสป, มี script ให้อ่านตามด้วย http://www.repeatafterus.com/reader.php?r=Ellie%20Wen 6 เรื่อง http://www.repeatafterus.com/title.php?i=4639 1 เรื่อง http://tinyurl.com/2fad9 4 เรื่อง อ่านนิทานจีนโบราณ (Ancient Chinese stories) 16 เรื่อง: http://www.englishdaily626.com/stories.php

อ่านเรื่องสั้น / นิยาย / วรรณคดีภาษาอังกฤษที่แปลจากภาษาไทย อาจจะน่าสนใจกว่าการอ่านข่าวหรือบทความ ยิ่งถ้าผู้แปลแปลได้ดี ยิ่งทำให้ชวนอ่านขึ้นไปอีกหลายเท่า หรือถ้าเราเคยอ่านต้นฉบับภาษาไทยมาก่อน จะยิ่งทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างรวดเร็วและน่าเร้าใจ และวันนี้ผมก็มีเว็บที่ว่ามาแนะนำ Homepage คือ http://tinyurl.com/3x99k ในนี้มีหลายลิงค์ให้อ่าน ผมขอดึงมาเล่าเฉพาะบางลิงค์ข้างล่างนี้ครับ http://tinyurl.com/39d6a เรื่องสั้น 10 เรื่อง มีภาษาไทยให้อ่านพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ หลายเรื่องมีเสียงอ่านภาษาไทยด้วย http://www.thaifiction.com/english/list.html อ่านนิยาย/เรื่องสั้นของไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ 20 เรื่อง เช่น เรื่องปีศาจ คำพิพากษา จันดารา และอื่น ๆ ที่ดัง ๆ ทั้งนั้น อยากจะพูดว่า เว็บนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ http://www.geocities.com/thailiterature/ อ่านวรรณคดีคลาสสิกไทยหลายเรื่อง http://www.geocities.com/tthida/ อ่านประวัติและงานของสุนทรภู่ เป็นภาษาไทย http://members.tripod.com/sakchaip/bookworm/sunthorn/ อ่านประวัติสุนทรภู่ และเรื่องย่อพระอภัยมณีเป็นภาษาอังกฤษ http://www.anu.edu.au/asianstudies/publications/wetsandon.html อ่านเวสสันดรชาดก ฉบับภาษาอังกฤษ Translated by John Crocker แห่ง Faculty of Asian Studies, Australian National University http://tinyurl.com/2fvj6 อ่านรามเกียรติ์ภาคภาษาอังกฤษ มีเสียงอ่านโคลงเป็นภาษาไทยด้วย

ช่วยพัฒนาศัพท์ และเราเล่นได้ไม่น่าเบื่อ (Homepage: http://tinyurl.com/2dk9t ) ผมขอดึงมาเฉพาะบางลิงค์ที่ผมชอบ ถ้าท่านมีเวลาก็เข้าไปสำรวจนะครับ อาจมีลิงค์อื่นที่ท่านสนในยิ่งกว่านี้ มีภาพนกสวยๆและทดสอบชื่อนก http://english-zone.com/vocab/birds/birdies.html ตารางกริยา 3 ช่องที่ไม่ได้ผันโดยเติม -ed (Irregular Verb Chart) http://www.english-zone.com/verbs/verbchrt.html Words of Love - A Valentine´s Vocabulary http://www.english-zone.com/holidays/val-words.html AMERICAN ENGLISH - BRITISH ENGLISH ตารางเปรียบเทียบคำที่อเมริกันและอังกฤษใช้ต่างกัน http://www.english-zone.com/vocab/ae-be.html CAREER VOCABULARY คำที่แสดงอาชีพต่าง ๆ http://www.english-zone.com/vocab/jobs.html เรื่อง การใช้preposition ควบกับศัพท์อื่นเป็นปัญหาสำหรับคนไทยเรา เพราะไม่มีทางอื่นนอกจากจำให้ได้อย่างเดียว แต่ หลายลิงค์ข้างล่างนี้มีแบบฝึกหัด, Dictionary, Vocab list และอื่นๆ ที่จะช่วยให้การจำง่ายขึ้น และสนุกที่จะจำ http://www.english-zone.com/preps/preps.php http://www.gsu.edu/~wwwesl/egw/verprep.htm http://www.english.sk.com.br/sk-pdv.html http://www.smic.be/smic5022/add%20a%20preposition%20(1).htm คลิก New exercise on prepositions ที่บรรทัดสุดท้ายเพื่อทำเพิ่มเติม Phrasal Verb Dictionary http://www.englishpage.com/prepositions/phrasaldictionary.html Collocation http://esl.about.com/library/vocabulary/blcollocation_5.htm ใน Internet มีเว็บที่เขารวม dictionary พร้อมใช้หลาย ๆ ยี่ห้อไว้ด้วยกันในหน้าเดียว บริการพวกนี้น่าสนใจนะครับ มีดิก 4 ยี่ห้อ คือ:Longman, Babylon, Merriam-Webster, Onelook http://www.elckiev.org/dictionary/dictionary_en.php มี 1.The Currency Exchange Calculator, 2. Translators (Babylon, Altavista), 3. Merriam-Webster(Dictionary & Thesaurus), 4.crosswordbuddy(??ee?), และ 5.เครื่องคิดเลข http://www.landofsurfandbeer.com/tools.php มี 10 อย่างให้เลือกใช้ คือ: 1. Specialty Search Engines, Databases, & Directories 2. Info Please Encyclopedia 3. Colombia Encyclopedia 4. Discovery Channels 5. MSN Encarta Encyclopedia 6. Bartely Encyclopedia 7. Internet Public Library Ready Reference Collection 8. Biographic Search 9. FIND IT IN THE DICTIONARY !! (Onelook.com), และ 10.search บทความจาก Magazine ประเภทต่าง ๆ http://www.sultan.org/enc/

แนะนำ TOEIC หรือTest of English for International Communication http://exams.englishclub.com/toeic.htm อธิบายโครงสร้างของข้อสอบ TOEIC ซึ่งมีทั้งหมด 7 part http://tinyurl.com/283bh ข้อแนะนำ 20 ข้อในการไปสอบ TOEIC (20 Helpful TOEIC Tips) http://exams.englishclub.com/toeic_tips.htm http://www.english-test.net/ ให้คลิกเลือกทำ Incomplete Sentences หรือ Expression & Errors in Sentences โดยในแต่ละบทที่ทำ ถ้าไม่ต้องการทำภายในกำหนดเวลาก็คลิกที่ Stop – timer http://www.1-language.com/toeic/index.htm http://www.faceweb.okanagan.bc.ca/toeic/ (ดีมาก) http://ilc2.doshisha.ac.jp/users/kkitao/class/material/quiz/#toeic http://www.4tests.com/exams/examdetail.asp?eid=74 http://eleaston.com/standtestqz.html #toeic http://tinyurl.com/2c6ot เว็บนี้เขาบอกว่า เขาให้เราลองทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง เหมือนเข้าไปนั่งในห้องสอบจริง ๆ แต่ต้องลงทะเบียนก่อน (ผมเองลงทะเบียนไม่สำเร็จ ใครทำได้ช่วยเขียนมาบอกหน่อยครับ) ขอแนะนำ dictionary และ encyclopedia ที่ผมเพิ่งได้มาครับ http://www.thefreedictionary.com/ http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Main+Page

สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ หลากหลายรูปแบบ มีผู้แสดง และมีผลกระทบต่อเราไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ผมหามาเพื่อให้ท่านทดลองฟังข้างล่างนี้ครับ ข่าวประจำสัปดาห์ BBC: http://tinyurl.com/2jcqe ที่คอลัมน์ซ้ายมือใต้คำว่า WEEKLY NEWS SCRIPTS & AUDIO ให้เลือกคลิกช่วงเวลาของข่าวที่ต้องการฟัง และคลิกเลือกอ่าน script ที่ตรงกับ Audio นั้น, ซึ่งมีอยู่เพียง 2 ช่วงเวลา ที่มีทั้ง Audio ให้ฟัง และ Script ให้อ่าน คือ 08.00 น. กับ 18.00 น. (ความเร็วของการอ่านข่าวปกติ) http://www.nhk.or.jp/daily/english ที่คอลัมน์ขวามือ ถ้าต้องการอ่านข่าวใดให้คลิกที่ข่าวนั้น (มีอยู่ประมาณ 10 กว่าข่าว), จะปรากฏ script ขึ้นที่คอลัมน์ซ้ายมือให้เราอ่าน, หลังจากนี้ ให้คลิกที่ไอคอน VIDEOเพื่อฟังข่าวชิ้นนั้น + ถ้าท่าน Select language(English) และคลิกไอคอน Radio news จะมีสรุปข่าว World news ให้ท่านฟังประมาณ 10 นาที (แต่ไม่มี script ตรงๆสำหรับข่าว 10 นาทีนี้ครับ) Specialized English: http://specialized.english.net/home.htm ผมชอบเว็บนี้ตรงที่ มีคนอ่านคู่เป็นชายและหญิง และอ่านช้าฟังไม่เหนื่อย ข่าว/บทความ VOA: http://www.manythings.org/voa/scripts/ เว็บนี้มีไฟล์เสียงของข่าว/บทความของสำนักข่าว VOA ตั้งแต่ ปัจจุบัน - April 2000 ถ้าต้องการฟังเสียงประกอบการอ่าน Script นี้ ก็ให้ดาวน์โหลดไฟล์ Real Player หรือ MP3 ซึ่งอยู่บรรทัดสุดท้าย ของข่าวชิ้นนั้น ๆ เว็บนี้เป็นข่าวอ่านช้า ๆ ข่าว/บทความ VOA: http://language.chinadaily.com.cn/dialogue/voa/special.html คลิกที่ไอคอนรูปลำโพงเพื่อฟัง, คลิกที่คำว่า Full Script เพื่ออ่าน สังเกตว่าข่าวจะเรียงจากปัจจุบันไปอดีต เว็บนี้เป็นข่าวอ่านช้า ๆ http://speechbot.research.compaq.com/ ที่เว็บนี้มีไฟล์เสียงให้เราฟังทั้งหมด 17,517 ชั่วโมง ท่านสามารถหาเรื่องที่อยากฟัง โดยพิมพ์ key word ที่ช่อง Search for,หรือท่านจะคลิกเลือกตาม directory ข้างล่าง/ที่ Topics:, คลิกเลือกวันที่ Dates:, ที่เว็บนี้เขามี script ทุกคำของไฟล์เสียง ; มีการ update ข้อมูลตลอดเวลา เว็บนี้ดีอย่างน่าขอบคุณเจ้าของเว็บเอามาก ๆ และต้องขอบคุณหลาย ๆ ครั้งด้วยครับ ถ้ามีเวลาผมอยากเชิญชวนเข้าไปที่รวมลิงค์ข้างล่างนี้ครับ มีสิ่งดี ๆ อีกเยอะทีเดียวให้เลือกศึกษา และหาความสำราญ http://tinyurl.com/2w52x หลายลิงค์ เกี่ยวกับListening Comprehension http://plaza.snu.ac.kr/~bmlee/iehome.htm เว็บนี้ให้ไปที่หัวข้อ Online Audio with RealAudio

Be Happy... saisaard!

ฟังภาษาอังกฤษทางอินเตอร์เน็ต

เรื่องของการฝึกฟังภาษาอังกฤษทางอินเตอร์เน็ต สำหรับผมการฟังข่าวเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะข่าวเป็นเรื่องราวที่ตื่นเต้น และเปลี่ยนแปลงทุกวัน เนื้อหาไม่ซ้ำซากจำเจ น่าดีใจที่มี 3 สำนักข่าว คือ VOA ของอเมริกา, BBC ของอังกฤษ และ NHK ของญี่ปุ่น เสนอ World News ทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงภาษาไทยด้วย ผมคิดว่าการฟังข่าวจาก 3 สำนักข่าวนี้มีประโยชน์ ดังนี้ 1. ได้ฟัง 3 สำเนียง ช่วยขยายประสบการณ์การฟังของเรา 2. ภาคภาษาไทยที่สำนักข่าวเหล่านี้เสนอนั้น ช่วยให้เรารู้เนื้อหาคร่าว ๆ ของข่าวที่เขาเสนอในภาคภาษาอังกฤษซึ่งอาจฟังเข้าใจยาก และยังมีความรู้อื่น ๆ แทรกมาอีกด้วย ขอเชิญเข้าไปชมได้เลยครับ หนึ่ง - สำนักข่าว BBC Homepage ของ BBC World Service http://www.bbc.co.uk/worldservice/index.shtml ฟังข่าวสด (live) ของ BBC http://www.bbc.co.uk/worldservice/ram/live_news.ram http://www.bbc.co.uk/worldservice/ram/live_infent.ram ฟังสรุปข่าวสั้น http://www.bbc.co.uk/worldservice/news/summary.ram ฟังสรุปข่าวกีฬา http://www.bbc.co.uk/worldservice/ram/sportsroundup.ram ฟังสรุปข่าวธุรกิจ http://www.bbc.co.uk/worldservice/ram/wbr.ram ข่าว BBC ภาคภาษาไทย http://www.bbc.co.uk/thai/thai0630.ram เวลา 6.30 น. http://www.bbc.co.uk/thai/thai1930.ram เวลา 19.30 น. สอง - สำนักข่าว VOA หรือ VOICE OF AMERICA Homepage http://www.voanews.com/ ฟังข่าวสด (live) ภาษาอังกฤษ http://www.voanews.com/real/live/newsnow.ram ฟังสรุปข่าวภาษาอังกฤษ ประมาณ 5 นาที http://www.voanews.com/real/voa/english/nnow/newsnowa.ram ฟังข่าวอ่านช้า ๆ เป็นภาษาอังกฤษ หรือ Special English ประมาณ 30 นาที http://www.voanews.com/real/voa/english/spec/specengla.ram ฟังข่าว บทความ และการสอนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย(คนอ่านเป็นคนไทย) ให้คลิกเลือกฟังใต้คำว่า Internet Audio http://www.voanews.com/Thai/webcasts.cfm อ่าน+ฟัง; อังกฤษ+ไทย ให้สังเกตว่า ถ้ามีสัญลักษณ์รูปลำโพงเล็ก ๆ = คลิกเพื่อฟัง, ถ้าไม่มีสัญลักษณ์นี้ = คลิกเพื่ออ่าน http://www.voanews.com/Thai/index.cfm สาม สำนักข่าว - RADIO JAPAN ONLINE Homepage มีให้ฟังทั้งหมด 22 ภาษา http://www.nhk.or.jp/rj/index_e.html ฟังข่าวเป็นภาษาไทย ประมาณ 10 นาที http://www.nhk.or.jp/rj/ram/en/thai.ram ฟังข่าวเป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ 10 นาที http://www.nhk.or.jp/rj/ram/en/english.ram ขอแถมข่าวของสำนักข่าว CCTV ประเทศจีน Homepage http://www.cctv.com/english/index.shtml ดู และ ฟัง http://www.cctv.com/english/video/index.shtml

ถ้อยคำดี ๆ ไม่มากก็น้อย ขอเชิญครับ: http://www.aphids.com/quotes/index.shtml http://www.quoteland.com/ http://www.quoteworld.org/ http://webpages.ainet.com/gosner/quotationsarch/ http://freespace.virgin.net/mark.fryer/intro.html http://www.quotationspage.com/ http://home.att.net/~quotations/dictionaryof.html http://math.furman.edu/~mwoodard/mquot.html http://www.famous-quotations.com http://www.brainyquote.com/ http://www.creativequotations.com/ http://www.annabelle.net/ http://www.bartleby.com/quotations/ ถ้าต้องการค้นเพิ่ม ดูได้จากที่นี่ครับ: http://dir.yahoo.com/Reference/Quotations/ (Yahoo) http://tinyurl.com/yqqxs ( Google ) ผมลอกมาอ่านนิดหน่อย ข้างล่างนี้ครับ: "Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness is never decreased by being shared." Buddha This is the reason why mothers are more devoted to their children than fathers: it is that they suffer more in giving them birth and are more certain that they are their own.- Aristotle The only place where success comes before work is a dictionary. - Vidal Sassoon Impossible is a word only to be found in the dictionary of fools. -Napoleon Try not to become a man of success but rather to become a man of value. -Albert Einstein (1879 - 1955) A discovery is said to be an accident meeting a prepared mind. Albert von Szent-Gyorgyi (1893 - 1986) Everyone makes a greater effort to hurt other people than to help himself. -Alexis Carrel (1740 - 1814) French novelist Hate is the consequence of fear; we fear something before we hate it; a child who fears noises becomes a man who hates noise. * Cyril Connolly "Better sleep with a sober cannibal than a drunken Christian." (Herman Melville, Moby Dick) "When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has opened for us." -Helen Keller "Gravitation is not responsible for people falling in love." Albert Einstein

ศึกษาประวัติชีวิตของผู้อื่นตามที่เราประสงค์ เราอาจแยกค้นอ่านตามประเภทของงานที่เขาทำ หรือสิ่งที่เขามีชื่อเสียง หรือตามถิ่นประเทศของเขา หลายเว็บมีรูป และงานเขียนของเขาแนบอยู่ด้วย เชิญได้เลยครับ: 1. http://amillionlives.com/ เป็นเว็บเฉพาะประวัติของคนที่สิ้นชีวิตแล้ว 2. http://www.ipl.org/div/subject/browse/ref15.00.00/ รวมเว็บค้นชีวประวัติหลายเว็บ 3. http://www.time.com/time/time100/ นิตยสาร Time รวบรวม 100 ประวัติบุคคลสำคัญของโลก ใน รอบ 100 ปีที่ผ่านมา 4. http://myhero.com/myhero/ เรื่องราวของคนธรรมดาซึ่งได้ทำสิ่งที่ไม่ธรรมดา ผมเองชอบเว็บนี้เป็นพิเศษ 5. http://tinyurl.com/35nxz และ http://www.infoplease.com/ipa/A0908502.html อ่านประวัติของคนที่ปรากฏในข่าว สำหรับการอ่านประวัติของบุคคลในข่าวนี้ เราอาจ search ใน http://www.google.com หรือ http://www.yahoo.com โดยพิมพ์ชื่อคนที่ต้องการค้นประวัติในช่อง search แล้วต่อด้วยคำว่า newsmaker 6. http://www.distinguishedwomen.com/ อ่านประวัติผู้หญิงเก่ง 7. http://scienceworld.wolfram.com/biography/ อ่านประวัติของนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก 8. http://www.who2.com/ ; http://www.biography-center.com/ เป็นอีก 2 เว็บสำหรับการอ่านชีวประวัติ 9. http://www.nationmultimedia.com/search.php3?usrsess=1 ค้นจากฐานข้อมูลของหนังสือพิมพ์ The Nation เพื่ออ่านข่าวที่เกี่ยวกับบุคคลในข่าว ตอนที่หาเว็บเหล่านี้ ผมเจอบางเว็บที่เล่าประวัติของคนที่มีชื่อเสียงข้างล่างนี้ เลยเอามาลงไว้เผื่อบางท่านจะสนใจ นายกทักษิณ: http://www.businessweek.com/magazine/content/03_30/b3843013_mz046.htm ขงจื๊อ: http://www.confucius.org/lunyu/edbio.htm พระเยซู: http://www.who2.com/jesuschrist.html ตอลสตอย:http://flag.blackened.net/daver/anarchism/tolstoy/ ไอน์สตน์: http://www.time.com/time/time100/poc/magazine/albert_einstein5a.html ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซีย: http://abcnews.go.com/reference/bios/putin.html อองซานซูจี: http://www.myhero.com/myhero/hero.asp?hero=suukyi ท่านดาไลลามะ: http://www.myhero.com/myhero/hero.asp?hero=DaliLama อ่านประวัตินักต่อสู้เพื่อเสรีภาพ: http://myhero.com/myhero/go/directory/directory.asp?dir=freedom แม่ชีเทเรซา: http://www.distinguishedwomen.com/biographies/m-teresa.html อ่านประวัติเอดิสันเจ้าของสโลแกน "Genius is 1% inspiration and 99% perspiration.": http://scienceworld.wolfram.com/biography/Edison.html เจ้าหญิงไดอาน่า: http://obits.com/princessdiana.html บิน ลาเดน: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/155236.stm จริง ๆ แล้ว เว็บที่เป็น directory ชีวประวัติข้างต้นนั้นให้ความสะดวกในกรณีที่เราต้องการค้นประเภทของบุคคล เช่น ตามความสารถ, ตามชื่อเสียง ฯลฯ แต่ถ้าเรารู้ชื่อคนอยู่แล้ว เราอาจจะเข้าไป search ที่ http://www.google.com หรือ http://www.yahoo.com ได้เลย โดยพิมพ์ชื่อเขา ถ้ามีหลายคำก็ใส่เครื่องหมายคำพูดด้วยก็ดี เช่น “Albert Einstein” และพิมพ์เพิ่มคำว่า biography ต่อท้าย ก็จะได้หลาย ๆ เว็บที่เป็นประวัติของเขาให้เราเลือกอ่าน, หรือถ้าเป็นบุคคลร่วมสมัยที่เสียชีวิตแล้ว อาจพิมพ์คำว่า obituary ต่อท้ายชื่อคนที่ต้องการค้นคว้าก็ได้ สำหรับเว็บไทย ยังทำไม่ได้มากเหมือนเว็บฝรั่ง ผมรวบรวมมาได้จำนวนหนึ่งข้างล่างนี้ ลองเข้าไปดูนะครับ อาจจะมีประวัติของบางท่านที่ท่านสนใจก็ได้: http://tinyurl.com/2cxfk http://tinyurl.com/2e25q http://tinyurl.com/ysrcd http://tinyurl.com/2oeer

เจอ “ตำรา” สอนภาษาอังกฤษ ที่ให้เราอ่านฟรี ๆ ทางอินเตอร์เน็ตบ่อยนัก, ถ้าท่านใดพบและแจ้งมาที่นี่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อหลายคน ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ จนถึงขณะนี้ ผมพบอยู่แค่ 4 – 5 เล่มเท่านั้นเอง, บางเล่มเคยแนะนำไปแล้ว แต่วันนี้ขออนุญาตเอามาแนะเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย เล่มที่ 1- หนังสือเรื่องสนทนาอังกฤษธุรกิจ หรือ Business Conversation มี 4 บท คือ 1. การโทรศัพท์ติดต่อธุรกิจ 2. การเจรจาธุรกิจ 3. การเข้าสังคมในแวดวงธุรกิจ 4. การนำเสนอและการประชุม http://www.wphat.com/knowledge/onlinebooks/businessconversation/busiconver.html เล่มที่ 2 - หนังสือเรื่องเรียนลัดไวยากรณ์จากการสนทนา หรือ Grammar through Conversation มี 4 ภาค คือ 1. ประธานและกรรม 2. การกระทำ 3. คำขยาย 4. คำเชื่อม 5. คำอุทาน http://www.wphat.com/knowledge/onlinebooks/grammarconversation/gc/grammarconversation.htm เล่มที่ 3 - เรื่อง คำลวงภาษาอังกฤษ นี้เทคนิคในการอ่านและแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เขียนโดย อาจารย์วรางค์ คุณานุกร แห่งภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคนิคเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆ แต่ก็เป็นเรื่องที่คนไทยผู้ใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มักมองข้ามไป ทำให้การอ่านและการแปลมีความคลาดเคลื่อน หรืออาจทำให้เข้าใจความหมายผิดไปเลย จึงเป็นบทความที่มีประโยชน์มากชิ้นหนึ่งในการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษhttp://www.wphat.com/knowledge/english/thoughts/tho_idx.htm เล่มที่ 4 - หลักเกณฑ์การเขียนคำทับศัพท์ อังกฤษ – ไทย ของราชบัณฑิตยสถาน http://www.royin.go.th/trans01.html 5 - หน้านี้เป็นบทภาพยนตร์ของภาพยนตร์ที่น่าสนใจในแต่ละเดือน (บางเรื่อง) แบ่งเป็นภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ และภาพยนตร์ที่ฉายทาง UBC (ช่อง HBO, CINEMAX, STAR MOVIES, HALLMARK) ท่านสามารถดาวน์โหลดบทภาพยนตร์เหล่านี้ไปเพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษได้ http://www.wphat.com/knowledge/mscript/mscript.htm [ เล่มที่ 1 – 5 นี้ ผมลอกมาจากเว็บ ห้องสมุดวิทยพัฒน์ ( Homepage คือ http://www.wphat.com/index_idx.htm ] และให้คลิกที่คำว่า “มุมค้นคว้า” ซึ่งเป็นลิงค์ที่มีประโยชน์มากทีเดียวครับ ] เล่มที่ 6 - “EN 322 จุดมุ่งหมาย หลักการและวิธีแปล (Nature and Methods of Translation)” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหนังสือสั้น ๆ ที่อ่านง่าย และน่าอ่าน มีแบบฝึกหัดให้ทำด้วย เหมาะสำหรับคนที่ต้องแปลเรื่องให้คนอื่นอ่าน หรือ อ่านเรื่องที่คนอื่นแปล ( http://tinyurl.com/2y4kf ) ก่อนจะลา ผมขอแถมสัก 2 – 3 เว็บนะครับ สารพัดพจนานุกรมในหน้าเดียว สำหรับคนที่ชอบดิก –รักดิก ท่านต้องชอบเว็บนี้แน่ ๆ สำหรับบางท่านที่แม้จะไม่ค่อยชอบดิก ผมก็ขอชวนให้เข้าไปดูอยู่ดีแหละครับ เพราะเขาทำไว้ดีจริง ๆ: http://www.wphat.com/research/dictionary/searchdict.htm http://lookwayup.com/free/dictionary.htm เป็นดิกอีกเล่มหนึ่งที่ออกแบบอย่างน่าใช้ทีเดียว และมีประโยค หรือวลีตัวอย่างแสดงแทบทุกความหมาย สุดท้าย ท่านที่ต้องเตรียมงานสอนลูกศิษย์ เว็บข้างล่างนี้คงจะเป็นประโยชน์ เพราะเขาพยายามรวมทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษไว้ในที่เดียว ทำนอง All-In- One http://a4esl.org/ http://www.manythings.org/ http://www.rong-chang.com/ http://esl.about.com/ http://towerofenglish.com/ http://www.bbc.net.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml http://owl.english.purdue.edu/handouts/index2.html http://iteslj.org/cw/ (crossword)

Be Happy... saisaard!

" เว็บสอนอังกฤษด้วยภาษาไทย "


ผมแนะนำเวบไทยที่น่าจะมีประโยชน์ ในการเรียนอังกฤษ มีหลายคนสนใจ และอวยพรผม, ขอขอบคุณในคำอวยพรทุกคำครับ เลยมาได้คิดว่า น่าจะจัดหมวดหมู่เว็บที่แนะไปในงวดที่แล้ว ให้เป็นระเบียบและเพิ่มเติมอีกสักหน่อย เลยได้มาตามข้างล่างนี้ครับ 1. ประเภทดิก อังกฤษ-ไทย: เรียนอังกฤษไม่มีดิก ก็เหมือนทหารออกรบไม่มีปืน โอกาสรอด หรือโอกาสรุ่ง มีน้อยครับ ผมเลยรวบรวมไว้ที่เห็นว่าดี http://www.giggog.com/ เป็นดิก อังกฤษ – ไทย แม้จะชื่อ กิ๊กก๊อกดอทคอม แต่คุณภาพไม่เหมือนชื่อนะครับ http://www.cyberdict.com/ เป็นดิก อังกฤษ – ไทย, ตอนใช้ให้คลิกแถบสีแดงซ้ายมือแถบแรกที่เขียนว่า “พจนานุกรมออนไลน์”, แล้วคลิก “Eng-Thai”, แล้วพิมพ์ศัพท์ที่ต้องการค้นในช่อง “search” http://lexitron.nectec.or.th/ เป็นดิก อังกฤษ – ไทย ที่ดีครับ แถมมีเกมให้เล่นอีกด้วย http://longdo.ex.nii.ac.jp/ เป็น web ดิกที่แปลได้ทั้ง ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน น่าสนใจครับ ที่เป็นดิกช่างโดยเฉพาะ หามาได้แค่ 2-3 เล่ม ท่านใดรู้เพิ่ม ช่วยบอกผมด้วยนะครับ http://www.widebase.net/itterm/termindex_0.htm เป็นดิก ไอ.ที. อังกฤษ-ไทย มีคำอธิบายยาวดีครับ http://thaiarc.tu.ac.th/host/thaiarc/it/itdict.html เล่มนี้ก็ศัพท์ IT ครับ แต่ผู้ทำคือราชบัณฑิตยสถาน http://www.tumcivil.com/dic/ ดิกแปลศัพท์ช่าง/วิศวกรรม อังกฤษ-ไทย http://www.suparsit.com/index2new.html เป็นเว็บที่ช่วยแปลอังกฤษ เป็นไทย อ่านที่เขาแปลแล้วอาจเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์ แต่ก็น่าลองใช้อยู่เหมือนกันครับ ตอนใช้ดิก online ผมมีข้อแนะว่า อาจเปิด Internet Explorer 2 หน้าต่าง, คือ หน้าต่างสำหรับอ่านข้อความปกติ และหน้าต่างของดิก แยกต่างหากจากกัน 2. ประเภทดิก ไทย – อังกฤษ: http://www.cyberdict.com/ เป็นดิก อังกฤษ – ไทย ตอนใช้ให้คลิกแถบสีแดงซ้ายมือแถบแรกที่เขียนว่า “พจนานุกรมออนไลน์”, แล้วอย่าลืมคลิก “Thai-Eng”,นะครับ, แล้วค่อยพิมพ์ศัพท์ภาษาไทยที่ต้องการค้นในช่อง “search” http://lexitron.nectec.or.th/ เป็นดิก ไทย-อังกฤษ ด้วยครับ ข้อที่น่าชมคือ มีตัวอย่างประโยคภาษาไทยด้วย ทำให้รู้ว่าคำไทยที่ด้องการค้น จะหาในความหมายไหน จะได้เลือกใช้คำอังกฤษที่ถูกต้อง, เยี่ยมครับ http://www.giggog.com/ เป็นดิก ไทย-อังกฤษ ที่แปลกแต่น่าสนใจครับ คือพอเราพิมพ์คำไทยที่ด้องการค้นลงไป ดิกจะแสดงคำนั้นซึ่งเป็นคำอธิบายของศัพท์อังกฤษทุกคำ ถ้าพูดอย่างนี้งง ต้องเข้าไปดูเองครับ 3. ประเภทดิก อังกฤษ- อังกฤษ: ผมว่าถ้าเราจะหัดใช้ดิก เป็นอังกฤษ-อังกฤษ ซึ่งมีข้อดีอเนกอนันต์ต่อการเรียนภาษา เราต้อง start จากที่ง่ายๆ ก่อน เขาเรียกว่า learning dictionary ซึ่งนอกจากให้คำอธิบายที่ง่ายพร้อมตัวอย่างประโยคแล้ว ยังบอก grammar และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง จากที่ได้ตระเวนดูตามเว็บต่าง ๆ ผมขอเลือก 4 เล่มที่คิดว่าดีที่สุดมาเสนอครับ http://www.oup.com/elt/oald/ เล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์เก่าแก่ชื่อก้องโลก, Oxford ครับ, ตอนดิกขึ้นหน้าต่างให้คำอธิบายมาแล้ว จะใช้เมาส์ขยับเส้นแบ่งคอลัมน์หน้าซ้าย-ขวา, ให้มีเนื้อที่ดูคำอธิบายด้านขวามือกว้าง ๆ ก็ได้ครับ http://www.longman.com/dictionaries/webdictionary.html เล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์ Longman – ข้อเด่นคือ มันจะเป็นหน้าต่างเล็ก ๆ ให้โดยเฉพาะ แล้วเราก็ใช้เมาส์ลากปรับให้ได้ขนาดหน้าต่างตามใจเรา พอเลิกใช้ก็ minimize ลงมาไว้ข้างล่าง แหม! ยังมีดีอีกหลายจุดครับ พูดแล้วน้ำลายหก ไปดูแล้วลองเล่นเองแล้วกัน http://dictionary.cambridge.org/ เล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Cambridge ถ้าเปรียบเทียบกับ Oxford และ Longman ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ แต่เป็นน้องใหม่ไฟแรงครับ ดีเยี่ยมทั้งเนื้อหาและการจัดหน้า น่าหลงใหลครับ http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx ยี่ห้อ Encarta เล่มนี้ บริษัท Microsoft เขาทำ, ตามประสาแฟนพันธุ์แท้ดิกชั่นนารี่ ก็ต้องบอกว่า เขาทำไว้ฝีมือไม่ให้อายนักเลงรุ่นเก๋าอย่างเล่มบน ๆ http://www.enchantedlearning.com/DictionaryA.html ขอแถมเล่มนี้เล่มนึงครับ มีภาพวาดประกอบด้วย เป็นดิกง่าย ๆ น่าสนใจครับ อันที่จริงยังมีของเจ้าอื่นที่ดีๆ อีกหลายเล่ม แต่มันยากกว่า 5 เล่มข้างบนนี้ ใครสนใจจะเข้าไปดู ก็ขอรับรองว่าไม่เสียเที่ยวครับ เช่น http://www.m-w.com/ นี่เป็นของเจ้าเก่า คุณภาพมาตรฐาน ชื่อเสียงก้องโลก, Webster ครับ http://www.bartleby.com/61/ นี่ก็ของสำนัก American Heritage นอกจากตัวดิกแล้ว ยังมีอื่นๆ ให้ศึกษาอีกเยอะจริง ๆ ครับ http://www.onelook.com/ ถ้าติดศัพท์ หาที่ไหนก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร บางทีเว็บนี้อาจมีคำตอบ เพราะรวมดิกไว้หลายร้อยเล่ม http://www.stands4.com/bl.asp?letter=A&page=1 ไม่รู้ว่าเจ้าคำนี้เป็นคำย่อ ที่คำเต็มคืออะไร ดูที่นี่แหละ ผมยังมีอีกหลายเล่ม ถ้าใครสนใจ บอกมาได้นะครับ 4. ประเภทอธิบาย Grammar ด้วยภาษาไทย: มีหลายเว็บครับที่สอน หรืออาจมีแบบฝีกหัดให้ด้วย ผมเห็นว่าเราน่าจะเข้าไปดูหลาย ๆ เว็บ เรื่องนี้บางทีก็แปลกนะครับ หัวข้อเดียวกันแต่อธิบายต่างกันไปนิดเดียว เราปิ๊งทันที แล้วก็จำได้ไม่ลืม ผมเลยว่าเราน่าจะเข้าไปฟังคำอธิบายจากอาจารย์หลาย ๆ ท่าน (อ่านหลาย ๆ เว็บ) คราวนี้เรามาว่ากันทีละเว็บเลยนะครับ ( -ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการทำเว็บข้างล่างนี้ครับ ขออวยพรให้ท่านมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความงาม ความดี และความรู้-) http://www.thai.net/engclub/ เป็นเว็บสอนภาษาอังกฤษที่คนไทยทำ อธิบายเป็นภาษาไทย น่าสนใจทีเดียวครับ เข้าไปแล้วไม่ผิดหวัง http://www.adm.cat.or.th/training/english/english.html เรียนอังกฤษกับ กสท. มีหลากหลายรูปแบบ มากมายก่ายกอง มากจริง ๆ ให้เลือก น่าศึกษา ไม่น่าเบื่อ อธิบายแบบไทย ๆ http://www.yindii.com/ เป็นอีกเว็บหนึ่งที่มีหลาย ๆ กิจกรรมให้เลือกศึกษา เกี่ยวกับอังกฤษ http://www.geocities.com/etlic/ มีหลากหลายให้เข้าไปดู ทั้งง่ายมาก และง่ายน้อย http://www.geocities.com/learnaz/english_for_children.htm เวบนี้ผมขอแนะนำเป็นพิเศษ สำหรับเด็กที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ วันแรก 5. ประเภทฝึกฟังภาษาอังกฤษจากอินเตอร์เน็ต: ผมว่าถ้าตั้งใจจะเป็นคนไทยรุ่นใหม่ที่ไม่ตกรุ่น จะต้องตั้งจิตอธิษฐานว่า จะต้องฟังภาษาสากล(อังกฤษ)ให้รู้เรื่องให้ได้ คือให้ได้มากกว่า 4 คำพื้นฐาน (yes, no, hello, ok) เพื่อที่จะได้ใช้ทักษะนี้ เพื่อประโยชน์ตน และ ประโยชน์ท่าน ทั้งนี้ ผมว่าเราต้องทำ “3 บ่อย” คือ หนึ่ง- “ฟังบ่อย ๆ” สอง- ถ้าไม่รู้เรื่องก็ต้อง “ฟังพร้อมกับอ่านตาม บ่อยๆ” เหมือนคาราโอเกะนั่นแหละครับ สาม- ถ้ายังไม่รู้เรื่องอีก ก็ต้อง “อ่านบ่อย ๆ “ คืออ่านให้รู้เรื่องก่อนไปฟัง และเว็บที่จะช่วยเราฝึก “3 บ่อย” ดังว่านี้ ก็อยู่ข้างล่างนี้ครับ http://www.esl-lab.com/ จากที่ได้ไปเยี่ยมมาหลายเว็บ ผมชอบเว็บข้างบนนี้มากที่สุด คือเราสามารถเลือกฟังเรื่องที่ง่ายหรือยาก ได้ตามทักษะหูของเรา แถมมีสคริปต์ให้อ่าน หรือดูขณะฟัง จะอ่านหรือฟังกี่เที่ยวก็ได้ตามใจเรา มีแบบฝึกหัดให้ทดสอบพร้อมเฉลยเสร็จสรรพ บางทีแถมคำอธิบายตัวเฉลยอีกด้วย โอ๊ย ! พูดไม่หมดครับ มันดีจัดเกินคำบรรยาย ผมอยากจะแนะว่า พอเข้าไปในเว็บนี้แล้ว ให้สำรวจทั่ว ๆ ก่อน เพราะบางทีเขาจัดของดี ๆ ไว้บริการเราเยอะแยะ เราไปเจอปุ่มที่ถูกใจแค่ 1-2 ปุ่ม ชอบใจคลิกตรงนั้นแล้วก็เลยไม่ได้ไปดูให้ทั่ว ส่วนอีก 5 เว็บข้างล่างนี้ ก็เยี่ยมมากๆ อีกแหละครับ ถ้าจะฝึกฟัง อาจจะถูกใจท่านมากกว่าเว็บโปรดของผมข้างบนก็ได้ ลองเข้าไปดูนะครับ http://www.manythings.org/fq/1/6999.html http://www.manythings.org/el/ http://www.focusenglish.com/index.html http://www.rong-chang.com/ (ให้คลิกคำว่า listening ที่แถบซ้ายมือของหน้า) http://www.polyglot.pitt.edu/web/englishlistening.html สำหรับท่านที่ต้องการฝึกฟังข่าวจริง ๆ ผมมี 5 เว็บดีที่จะแนะนำข้างล่างนี้ครับ http://www.voanews.com/specialenglish/ เป็นของสำนักข่าวสาร Voice of America ที่น่าสนใจคือ สปีดที่เขาอ่านข่าวมันช้า ทำให้เราพอรับมือไหว เพราะถ้าเขาอ่านด้วยความเร็วปกติ (ซึ่งเร็วเกินไปสำหรับคนฝึกหัดอย่างเรา) เราก็อาจจะไม่รู้เรื่องเลย แต่นี่เขาอ่านยานคางหน่อย เลยค่อยยังชั่ว ก็อย่างชื่อโปรแกรมเขานั่นแหละครับ Special English [อังกฤษ(อ่านช้าเป็น)พิเศษ] ที่เวบนี้ ข่าวแต่ละวัน เราสามารถเปิดฟังเฉย ๆ หรือดาวน์โหลดใส่เครื่องไว้ฟังทีหลังโดยไม่ด้องต่ออินเตอร์เน็ตอีกก็ได้ครับ อีกเว็บหนึ่ง คือ http://hem.passagen.se/siamthai/radio.htm มีวิทยุให้ฟังหลายสถานี แต่อันหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ข่าวในประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ (มี 3 เวลา คือ Morning, Midday, Evening)เนื่องจากเป็นข่าวในประเทศที่เราพอรู้เรื่องอยู่แล้ว พอฟังก็เลยจับประเด็นได้ง่าย เลยมีกำลังใจจะฟัง ขอเชิญทดลองเข้าไปฟังเลยครับ http://www.broadcast-live.com/ เว็บนี้ ให้ดูตรงขวามือ มีให้ฟังข่าวสั้นของ BBC(อังกฤษ), VOA(อเมริกัน), และ NHK(ญี่ปุ่น) ดีเหมือนกันครับได้ฟังอังกฤษของลิ้นคน 3 ประเทศ http://www.un.org/av/radio/news/latenews.htm นี่เป็นข่าวภาคภาษาอังกฤษขององค์การสหประชาชาติ คนอ่านข่าวส่วนใหญ่เป็นคนทวีปแอฟริกาเช่นเดียวกับท่านเลขายูเอ็นเลย ลองฟังสำเนียงคนแถบโน้นดูบ้างก็ดีครับ (ในกรณีที่มีปัญหาฟังไม่ได้ ให้ดูว่าเครื่องคอมฯของท่านมีปัญหาเรื่อง software หรือไม่ เช่น ไม่มี Real Player ลงไว้ หรือคนคุม server ของหน่วยงาน ตั้ง firewall กันไว้ จนฟังไม่ได้) 6. ฝึกทำแบบฝึกหัดอังกฤษจากเน็ต: แต่ละเว็บข้างล่างนี้ มีแบบฝึกหัดให้เราเลือกทำตามใจชอบครับ http://www.englishjet.com/english_courses_files/tests.htm ทดสอบระดับทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ว่าจะได้กี่คะแนน มีเฉลยพร้อมครับ http://www.better-english.com/easier.htm แบบทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทำแล้วไม่เครียด http://www.scientificpsychic.com/engtst1.html รวดเร็ว มีเฉลย ดีครับ http://www.manythings.org/voa/ http://www.nonstopenglish.com/allexercises/ http://ccc.commnet.edu/grammar/index2.htm http://english.yasuda-u.ac.jp/wb/indexon.php http://lc.byuh.edu/CNN_N/CNN-N.html http://search.msn.com/results.aspx?q=English+language+exercise&FORM=SMCRT&x=42&y=18 7. ฝึกอ่านให้คล่อง: คำถามคือ ควรอ่านอะไร ความเห็นของผมคือ อ่านเรื่องที่ชอบ แต่ละคนต้องไปดูเอาเองว่าชอบเรื่องอะไร แล้วหาเรื่องนั้นอ่าน ถ้าเราชอบเรื่องใด ถึงจะยากหน่อย ก็ยังพอทนอ่านไหว แต่ถ้าตอนนี้ยังคิดไม่ออก แล้วต้องการฝึกอ่านอังกฤษ ลองอ่านเล่มข้างล่างนี้ไปพลาง ๆ เรื่อย ๆ ก่อนแล้วกันครับ http://www.nationjunior.net/ หนังสือพิมพ์เนชั่นจูเนียร์ เป็นหนังสือในเครือ The Nation http://www.student-weekly.com/ สติวเด้นท์วีกลี่ เป็นหนังสือในเครือ Bangkok Post http://www.magatopia.com/ http://www.magportal.com/ http://www.findarticles.com/PI/index.jhtml 3 เว็บนี้ มี magazine ภาษาอังกฤษทั่วโลกให้อ่านตายกันไปข้างหนึ่ง http://www.onlinenewspapers.com/ เลือกอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ จากทวีป/ประเทศใดก็ได้ในโลกนี้ จากเว็บนี้, เราไม่จำเป็นต้องฟังจากสำนักข่าวตะวันตกเพียงอย่างเดียว, แต่อ่านหนังสือพิมพ์ในประเทศนั้นๆ ด้วยดีกว่า ว่าเขาลงข่าวว่ายังไง ไม่ใช่อะไร ๆ ก็ต้องฟัง BBC, CNN 8. เว็บสำหรับท่านที่ต้องสอนลูกศิษย์: เว็บฝรั่งที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษนี่มีเยอะจริง ๆ ครับ และที่ผมคัดมานี่ก็ไม่แน่ใจว่าดีที่สุดหรือเปล่า แต่เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์อยู่บ้าง เพราะส่วนใหญ่จะมีทั้งคำอธิบายให้อ่าน มีแบบฝึกหัดให้ทำพร้อมเฉลย บางทีมีคำอธิบายตัวเฉลยด้วย นอกจากนี้ยังแยกเป็นประเภท ๆ หรือเป็นหัวข้อ ๆ ให้เลือก เราสามารถ save ใสแผ่น/ใส่เครื่องไว้ print หรือเปิดอ่านวันหลังได้ บางทีก็มีเกมส์ให้เปลี่ยนบรรยากาศ จริง ๆ แล้ว น้อง ๆ เยาวชนก็สามารถเข้าไปศึกษาได้ แต่ต้องอ่านภาษาอังกฤษคล่องนิดนึง ท่านใดเข้าไปดูแล้ว พบหน้าใดที่ชอบใจก็ทำ Favorites หรือ Bookmarks หรือจด/copy URL เว็บเพจนั้นไว้เลยครับ ตอนหลังจะเข้าไปอีกจะได้ง่าย ๆ http://nweb.pct.edu/homepage/staff/evavra/kiss/wb/index.htm http://iteslj.org/links/ http://a4esl.org/ http://www.englishforum.com/00/ http://www.manythings.org/ http://www.rong-chang.com/ http://owl.english.purdue.edu/handouts/esl/ http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm http://ccc.commnet.edu/grammar/index2.htm http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm http://grammar.englishclub.com/ http://www.better-english.com/exerciselist.html http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ http://www.literacynet.org/cnnsf/ http://www.onestopenglish.com/ http://www.1-language.com/ http://www.refdesk.com/factgram.html (รวม link ดี ๆ เยอะแยะ) 9. เกมส์ และของสนุก: http://www.manythings.org/hm/ เป็นเกมส์เติมพยัญชนะ เพื่อสร้างคำศัพท์ที่สนุกครับ ลองเล่นดู http://www.pdictionary.com/ เป็นดิกชันนารีภาพ ที่น่าสนุกครับ ลองเข้าไปดูซีตรับ เล่นได้หลายลักษณะ http://titania.cobuild.collins.co.uk/ ให้คลิกตรงคำว่า Definition Games แถบซ้ายมือนะครับ จะได้เล่นเกมส์ทดสอบว่าเรารู้ศัพท์เยอะแค่ไหน http://www.yourdictionary.com/crossword/wodx/wotd01.html นี่ก็ทดสอบคำศัพท์ แต่ค่อนข้างยากครับ http://www.m-w.com/game/ เป็นเกมของ Webster Dictionary ผมเองก็ทำไม่ค่อยจะได้เลยครับ http://www.languagegames.org/la/ เว็บนี้มี 3 เกมภาษาให้เล่นครับ คือ Word Search, Crosswords และ Hangman 10. ขอแถมธรรมะ/คำคมนิดหน่อยนะครับ: http://www.dhammalife.com/dhamma/vocab_et/ พจนานุกรมศัพท์ธรรมะ อังกฤษ – ไทย ตั้งแต่ A ถึง Z เลยครับ http://www.dhammalife.com/dhamma/vocab_te/ ส่วนเล่มนี้เป็นศัพท์ธรรมะ ไทย-อังกฤษ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก ครับ http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm อ่านพุทธประวัติ โดยภาษาอังกฤษง่าย ๆ พร้อมภาพ 93 ภาพ ตลอดเรื่อง http://www.hamanan.com/sumnuan/ สำนวน ไทย-อังกฤษ ที่เกี่ยวกับ เพื่อน ความรัก กฎหมาย ธรรมชาติ เวลาและโอกาส http://www.geocities.com/seaoutsiders/engcorner1.htm คำคม อังกฤษ-ไทย 11. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่ผู้ใหญ่จะอ่านก็ได้ และดีด้วย: http://www.rong-chang.com/kids.htm เป็นเว็บรวมลิงค์สำหรับเด็ก ผมจะยกเอามาพูดเฉพาะบางลิงค์ ตามข้างล่างนี้นะครับ http://www.dandi.me.uk/ มีหนังสือเกือบ 20 เล่ม ให้อ่าน, แต่ละเล่มมีอยู่ไม่กี่หน้า, ทุกหน้าเป็นภาพเต็มหน้า กับตัวหนังสือง่าย ๆ ไม่กี่บรรทัด, มีทั้งสำหรับ Younger Children และ Older Children http://www.storyplace.org/eel/other.asp เมื่อเข้าไปแล้ว ให้ดูที่แถวซ้ายมือสุดใต้คำว่า Theme ซึ่งมีทั้งหมด 6 ภาพ, แต่ละภาพคือ 1 เรื่อง, ให้คลิกที่คำภาษาอังกฤษด้านขวาของภาพ ซึ่งเป็นชื่อของเรื่องนั้น ๆ, ก็จะได้ดูหนังการ์ตูนสั้น ๆ พร้อมบทภาษาอังกฤษง่าย ๆ; ส่วนคอลัมน์ถัดมาทางขวาที่ขียนว่า Print-out Activity เป็นภาพให้เรา print แล้วตอบคำถามสนุก ๆ เกี่ยวกับภาพนั้น ; และคอลัมน์ขวามือสุด ใต้คำว่า Suggested Reading นั้น เขาโฆษณาขายหนังสือทางออมไลน์ครับ http://pbskids.org/ เป็นอีกเว็บหนึ่งถ้าให้คะแนน ผมจะให้เกรด A, เจ้าของเว็บเขาโฆษณา ว่าเว็บนี้มี Games, stories, music, and coloring, พอเข้าไปแล้วคลิกดูจึงพบว่า เขาเยี่ยมจริง ๆ http://www.jinjapan.org/kidsweb/index.html เป็นเว็บให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น แต่ทำได้น่าสนใจทีเดียวครับ แม้ว่าจะมีตัวหนังสือให้อ่านเยอะกว่าเว็บข้างบน http://www.eduplace.com/kids/ เขาโฆษณาว่า เป็น Education Place สำหรับ Kids\´ games and activities for math, reading, language arts, social studies, and more! ผมเข้าไปดูแล้วก็เห็นว่า เขาไม่ได้พูดเท็จ แถมทำได้ดีอีกด้วย เล่นแล้วสนุกดีครับ http://www.soleil.com/english/links/kidlinks/kidlinkswebpals.html สมัยผมเรียนอยู่ชั้นมัธยม อาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้พวกเราหัดเขียนจดหมายถึงเพื่อนต่างชาติ ซึ่งก็ทำได้ไม่นานก็เลิก แต่ถ้าคุณใช้บริการของเว็บนี้ ผมว่าคุณสบายกว่าเป็นสิบ ๆ เท่า สามารถเป็นเพื่อนกับชาวโลกได้ ถึง 69 ประเทศจากเว็บนี้ จะเขียนข้อความ ส่งภาพถ่ายตัวเอง ภาพอะไรๆสวยๆ และก็ยังมีอะไรอีกเยอะในเว็บนี้ นอกจากนักเรียนติดต่อกันแล้ว (Kid Links) ยังมี Parent Links และ Teacher Links อีกด้วย ครับ 11. อื่น ๆ (ถ้ามีเวลาก็ลองเข้าไปดูนะครับ): เป็นเว็บรวม 85 link เกี่ยวกับการเรียนภาษา ทั้งอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ด้วยครับ http://webindex.sanook.com/education/knowledges/foreign_language/ http://www.royin.go.th/trans01.html ถ้าต้องการรู้หลักเกณฑ์การเขียนคำทับศัพท์ อังกฤษ – ไทย ของราชบัณฑิตยสถานก็เข้าไปที่เว็บนี้ครับ ขออวยพรให้ทุกท่าน โดยเฉพาะน้อง ๆ ทุกคนที่ยังเรียนหนังสืออยู่ โชคดีและเก่งอังกฤษจนเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทุกคนนะครับ ถ้ามีอะไรจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก็ยินดีอย่างยิ่งครับผม

Be Happy... saard!